Tlačové správy

Nové mená – nové mýty: Martin Imrich – Fí / ф, Slavomír Durkaj – Tiene v raji

„Cieľom výstavného cyklu Galérie umelcov Spiša „Nové mená – nové mýty“ je prezentácia nových mien na súčasnej slovenskej výtvarnej scéne a konfrontácia tvorby mladej i strednej generácie v individuálnych autorských profiloch, ako aj v tematických celkoch. V roku 2015 premiérovo prezentujeme dva autorské profily mladých výtvarníkov: Martina Imricha a Slavomíra Durkaja. Projekt realizujeme vďaka finančnej podpore z dotačného programu Ministerstva kultúry SR“, uviedla riaditeľka galérie a kurátorka jednej z výstav Mgr. Lucia Benická.

Martin IMRICH – Fí / ф

Medzi nové mená, málo známe v slovenskom výtvarnom kontexte, patrí výtvarník – maliar Martin IMRICH (*1986), pochádzajúci zo severného Spiša (tatranská obec Šuňava). Výstava prezentuje dielo, ktoré vzniklo po roku 2010, keď autor odchádza z Banskobystrickej alma mater – Akadémie výtvarných umení na štúdiá do poľskej Varšavy. Kurátorka výstavy Mgr. Lucia Benická uvádza: “ Osobitá vízia súčasného realizmu v maľbe autora – doktoranda Akademie Sztuk Pięknych vo Varšave, nadväzuje na akademickú tradíciu a formu zlatého rezu – názov výstavy nie je vybraný náhodne: Fi / Φ = symbol zlatého rezu v umení. Veľkoformátová moderná figurálna maľba je na Slovensku ojedinelým javom, obzvlášť, ak je technicky realizovaná „klasickým spôsobom“, priamou maľbou štetcom na plátno. V Imrichovej tvorbe je človek hlavnou inšpiráciou a prostredníkom pri hľadaní základných otázok o vzťahu k svetu a k sebe samému. Autor maľuje ľudí, pretože verí v človeka. Zásadne pracuje s modelom v ateliéri – všetkým obrazom dominuje figúra v kontexte každodenných situácií v unikátnych kompozíciách.“  

Slavomír Durkaj – Tiene v raji

Názov výstavy Tiene v raji odkazuje na Remarquov román, keďže sprostredkúva príbuzné pocity, myšlienky a emócie. Durkajove obrazy rozprávajú podobný príbeh ako Remarquovi vydedenci, ktorí sa ocitli sa uprostred krásneho sveta predchnutého neidentifikovateľnou hrozbou. Kurátor výstavy Mgr. Jozef Ridilla zo Šarišskej galérie charakterizuje autorovu tvorbu: Zemplínsky maliar Slavomír Durkaj je absolventom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Dlhodobo sa venuje pozorovaniu a kritike globálnej, spoločensko–kultúrnej a najmä ekologickej situácie. V centre záujmu jeho umeleckej výpovede stojí konflikt prírody s modernou civilizáciou. V Durkajovom prípade nejde o príležitosť na prázdne frázy, lebo vychádza z reálnej existencie chemického „trojuholníka smrti“ na východnom Slovensku (neblahé dôsledky činnosti Chemko Strážske), kde sa ľudský zásah vymkol kontrole a zanechal ťažkú stopu aj na človeku samotnom: jeho dielo je teda kritikou bezohľadného civilizačného napredovania „za každú cenu“. Reflexia tohto miesta vo výtvarnom umení sa u Durkaja posunula ďalej, autor prestáva byť priamo adresný a skúma pôsobenie ľudského počínania, v ktorom nachádza tienisté a sporné stránky.“

Krátke životopisy autorov:

Martin IMRICH, pochádzajúci zo Šuňavy, sa narodil 12. októbra 1986 v Poprade. V rokoch 2007 – 2010 študoval maľbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici na katedre maľby v ateliéri klasických maliar-skych disciplín u prof. akad. mal. Ľudovíta Hološku. Po získaní štipendia Erasmus na Akademii Sztuk Pięk-nych vo Varšave (Poľsko) pokračoval v magisterskom štúdiu na Fakulte maľby v ateliéri prof. Krzysztofa Wachowiaka (2010 – 2012), kde od roku 2012 pokračuje v doktorandskom štúdiu na Fakulte grafiky. Za svoje diela získal viaceré ocenenia: Rektorské vyznamenanie Akademie Sztuk Pięknych (ASP) vo Varšave (2012), Cenu Ewy Tomaszewskiej (2012), COMINGOuT – najlepšie práce ASP vo Varšave (2012). V roku 2013 ho vybrali na umeleckú stáž v rámci medzinárodného projektu GLO´ART (Global Art Center, Belgicko). Vystavoval v Poľsku (Varšava, Smołdzino), vo Veľkej Británii (Londýn) a na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Prešov, Ružomberok, Poprad – Spišská Sobota, Spišské Podhradie).

Slavomír Durkaj sa narodil 1976 vo Vranove nad Topľou. V rokoch 2006 – 2012 študoval maľbu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri súčasného obrazu u doc. akad. mal. Adama Szentpéteryho. Samostatne vystavoval v Michalovciach, Hanušovciach nad Topľou, Trebišove a Rimavskej Sobote. Jeho diela sa nachádzajú zbierkach Artbanky Praha, v Šarišskej galérii v Prešove a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, Veľkej Británii a USA. Venuje sa klasickému médiu maľby, jeho dielo je sviežou ukážkou súdobej variabilnej maliarskej figurácie.

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Kontakt: projekty@gus.sk, 053 4174 623, www.gus.sk
  • Termín výstavy: 5. 8. 2015 – 4. 10. 2015
  • Kurátori výstav: Mgr. Lucia Benická (Galéria umelcov Spiša): Martin Imrich – Fí / ф, Mgr. Jozef Ridilla (Šarišská galéria): Slavomír Durkaj – Tiene v raji
  • Produkcia projektu: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore