Košice

Prehľad podujatí 36.týždeň – 31.08.2017

ŠTVRTOK                 KSK, mesto Košice a Ministerstvo dopravy a výstavby SR

7. septembra           Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, KE

10:30                          Téma TB:

                                      3.medzinárodná odborná konferencia Doprava v košickom regióne do roku 2020

Hostí TB budú avizovať v stredu 6. septembra 2017

Cieľom konferencie je podporiť rozvoj dopravy, dopravnej infraštruktúry a projektov z IROP 2014 – 2020 vo všetkých dopravných módoch a predstaviť trendy v oblasti tarifno-informačného zabezpečenia verejnej dopravy.

 _________________________________________________________

 PIATOK                     Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF)

8. septembra            UVLF, Komenského 73, KE

9:00                         25. výročie veterinárneho vzdelávania v anglickom jazyku na UVLF spojené s prvým stretnutím absolventov študijného programu Všeobecné veterinárske lekárstvo/ General Veterinary Medicine v anglickom jazyku

Na UVLF začali vyučovať v angličtine ako na jednej z prvých vysokých škôl na Slovensku už v akademickom roku 1991/92. Organizátori čakávajú účasť vyše stovky absolventov zo všetkých kútov sveta.

Program (v prílohe) je pre médiá otvorený.

Viac informácií:

MVDr. Martin Tomko, PhD.

prorektor pre zahraničné štúdium

tel.: + 421 918 413 553

martin.tomko@uvlf.sk

 ___________________________________________________

 INÉ

 KONCERT  VĎAKY

Štvrtok 31. augusta 2017 o 19:30 hod., park Kúpeľov Štós, okr. Košice-okolie – S letom sa budú v Kúpeľoch Štós lúčiť Koncertom vďaky, nad ktorým prevzal záštitu Rudolf Schuster (prezident SR v rokoch 1999-2004), rodák z neďalekého Medzeva. Zahrá orchester Štátnej filharmónie Košice pod taktovkou Igora Dohoviča. V úvode premiérovo odznie dielo hudobníka a skladateľa Tomáša Rédeya „Suita Kúpele Štós“. Na programe sú diela Bélu Keléra, Oskara Nedbala, Gejzu Dusíka, Emmericha Kálmána a ďalšie operetné a muzikálové melódie.  Súčasťou večera bude aj uvedenie knihy „Kúpele Štós“ do života.

Viac informácií: Ing. Ján Šimko, 0905 275 917, email: riaditelkupelestos@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – –

VOĽBY  DO  VÚC

Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) oznamuje politickým subjektom a nezávislým kandidátom, že svoje kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva a pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja môžu podávať aj v sobotu  2. septembra 2017 od 08:00 do 16:00 hod. v budove Úradu KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice.

 Viac informácií na:

https://web.vucke.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/volby/volby-do-organov-samospravnych-krajov-2017/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – –

INCOME  2017

V dňoch 3. až 7. septembra 2017, Aula ústavov SAV, Watsonova 45, Košice – 9. medzinárodná konferencia o mechanochémii a mechanickom zlievaní INCOME 2017 (International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying). Na konferencii, ktorú slávnostne otvoria v pondelok 4. septembra 2017 o 8:20 hod., sa zúčastní 170 odborníkov z 30 krajín.

Program konferencie a podrobnejšie informácie na: http://income2017.saske.sk/.

Kontakt:

INCOME 2017

Ústav geotechniky SAV

Watsonova 45, 040 01 Košice

Tel.:055/7922607       E-mail: income2017@saske.sk

______________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 UPOZORNENIE:

Od 1. augusta 2017 je v kancelárii RO SSN Košice zrušená pevná telefónna linka – nájdete ma len na mobilnom čísle 0903 845 120 a na kosice@ssn.sk

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 EURÓPSKE  DNI  PRE  MLADÝCH  NOVINÁROV

Európske dni pre mladých novinárov organizuje v októbri 2017 Európsky parlament a sú určené pre mladých začínajúcich žurnalistov vo veku 18-30 rokov. Všetky informácie o možnostiach prihlásiť sa nájdete na:

http://www.youthpress.org/call-participants-european-youth-media-days-2017-10th-anniversary/

http://www.youthpress.org/call-team-members-european-youth-media-days-2017-10th-anniversary/

Dátum konania je 16.-18. október 2017, ale prihlášky treba podať už v auguste.

Vybraným záujemcom budú cestovné a pobytové náklady preplatené podľa podmienok uvedených v linkoch.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 PONUKA  LITERÁRNEHO  FONDU

Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu vypisuje  súbeh o Tvorivú objednávku na podporu vzniku novinárskych útvarov v printových a v elektronických médiách na vybrané témy.

(Štatút tvorivej objednávky v prílohe)

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku za rok 2017 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

 

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore