Košice

STREDA               Košický samosprávny kraj (KSK)
14. marca
              Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Zrkadlová sála, KE
9:00                       Téma TB:

  •                       Prvých sto dní predsedu KSK

Hosť TB:

  •                        Rastislav Trnka – predseda KSK

_____________________________________________

INÉ

FITS  2018

Štvrtok 15. marca 2018 o 11:00 hod., Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice – Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2018 (FITS 2018). Podujatie organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied. Ústredná téma FITS 2018 má názov Inžinieri a technici v inovačnom procese.

pozvánka_FITS 2018

___________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ

RO SSN Košice a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave, vyhlasujú 23. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2017.

Súťažné príspevky treba posielať na adresu RO SSN, Szakkayho 1, 040 01 Košice v 3-och exemplároch s 3-mi vyplnenými prihláškami.

 Uzávierka súťaže je 31. marca 2018.

Štatút 23. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2017

prihláška_novinárska súťaž_23. ročník

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 (dlžníci ešte aj za rok 2017) každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

_______________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore