Tlačové správy

Petícia na ochranu života

Dňa 12.4. 2019 začíname so zbieraním podpisov pre občiansku Petíciu o ochrane života. Petícia sa obracia na Národnú radu SR s výzvou, aby ochrana života nebola priestorom pre politický boj, ale aby spájala viacerých bez ohľadu na stranícku príslušnosť.

Petícia  pre Národnú radu SR obsahuje dve požiadavky:

1. zrušiť nespravodlivý zákon č. 73/1986 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje bez akéhokoľvek dôvodu, počas prvých troch mesiacov tehotenstva, zbaviť nenarodené deti prvého a základného ľudského práva – práva na život. Žiadame Národnú radu SR, aby prijala nový zákon, ktorý zabezpečí ochranu života pre nenarodené deti počas prvých troch mesiacov tehotenstva.

2. doplniť čl. 15 ods. 1 Ústavy SR o tretiu vetu: „ Eutanázia sa zakazuje.“

Petičný výbor počas zbierania podpisov občanov do petície spracuje a zašle Národnej rade SR a vláde SR aj návrhy a odporúčania na zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok a posilnenie práv pre deti, rodinu a ochranu manželstva.

Text Petície s podpisovými hárkom
Prečo organizujeme Petíciu na ochranu života

Pre bližšie informácie o záležitostiach týkajúcich sa petície nás kontaktujte na mail: peticia@wefi.sk alebo telefonicky – 0948 73 10 77

Za petičný výbor: JUDr. Martin Dilong

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore