Aktuality

Ak chceš nasýtiť hladného, daruj mu rybu…

… ak ale chceš, aby už nikdy v živote nehladoval, nauč ho ryby chytať. Táto stará múdrosť zrejme najlepšie vystihuje podstatu najstaršej autorskej súťaže novinárov na Slovensku. Jej 24. ročník slávnostne vyhodnotili v Kasárňach/Kulturparku v stredu 5. júna 2019 tradiční organizátori novinárskeho zápolenia: Literárny fond (LITFOND) – výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Košiciach.

Odbornej porote po roku opäť predsedal prof. PhDr. Karol Horák, CSc., nominovaný LITFOND-om a tvorili ju ďalší dvaja dlhoroční novinári: Mgr. Viera Horniaková a Mgr. Svjatoslav Dohovič, práce fotografov opäť posudzoval renomovaný fotograf  MgA. Ján Polák. Do súťaže sa prihlásilo 58 autorov so 135 príspevkami a 8-mi fotografi s 15 fotografiami. Okrem permanentne stúpajúcej úrovne prihlásených prác, ktoré žurnalisti z Košického a Prešovského kraja v printových a elektronických médiách publikovali v roku 2018, potešil porotu aj neutíchajúci záujem novinárov zmerať si tvorivé sily s kolegami – v porovnaní s vlaňajškom počet súťažiacich vzrástol takmer o dve desiatky autorov. Zároveň mnohí z nich ponúkli svoje príspevky do viacerých kategórií, čo opäť potvrdilo ich záujem variovať svoju žurnalistickú výpoveď a spracovať získané informácie v inom, pre nich možno dovtedy menej využívanom žánri. Členovia poroty sa zhodli v názore, že aj v tomto roku  mala súťaž solídnu úroveň, porovnateľnú v nadregionálnom priestore.

Porota hodnotila ako „najsilnejšiu– aj vzhľadom na počet prihlásených príspevkov –  kategóriu A – spravodajstvo, rovnako aj kategóriu C – beletristické žánre. Určitým sklamaním pre členov poroty bol však tohtoročný nezáujem mladých autorov obsadiť kategóriu E – študentský príspevok, do ktorej sa prihlásila len jedna autorka, pričom sa predpokladala podstatne hojnejšia účasť poslucháčov denného štúdia z masmediálnych katedier, ktoré sú etablované v Košiciach i v Prešove.

Úspešným kolegom srdečne blahoželáme a pre všetkých ostatných tradičný inšpiratívny a motivačný odkaz – o rok môžeme blahoželať práve Vám! Navyše – vyhlasovatelia pre jubilejný 25. ročník súťaže pripravujú novinku. O prémiu – tentoraz nazvanú Novinársky Maurítius – sa budú uchádzať autori so svojim NAJ novinárskym zážitkom, ktorý zažili pri získavaní a spracovaní informácií pri svojej novinárskej práci.

Beáta Penxová-Mačingová

predsedníčka RO SSN Košice

2. podpredsedníčka SSN

 

Výsledky 24. ročníka autorskej súťaže novinárov z východoslovenského regiónu za rok 2018:

  • Aspravodajské žánre   Podkategória: A1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

1.Katarína GÉCZIOVÁ                                    Korzár + Košický Večer

2.Jana VARGOVÁ                                            KOŠICE:DNES

2.Mário HUDÁK                                              MY Bardejovské noviny

3.Marián HOLUBČÍK                                     TASR

3.Maroš ČERNÝ                                               TASR

  • A spravodajské žánre    Podkategória: A2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

1.Marek VNENČÁK                                         TV Markíza

2.Ivana LEFLEROVIČOVÁ                           RTVS

3.Ivana PADOVÁ                                            Rádio Košice

  • B analytické žánre         Podkategória: B1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

 1.Eva BARNIŠINOVÁ                                   Zajtrajšie noviny

2.Jaroslav VRÁBEĽ                                        Korzár

3.Vladimír MEZENCEV                                Slovenský rozhľad

3.Eva BOMBOVÁ                                            Evanjelický posol

  • B analytické žánre          Podkategória: B2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

1.Peter NAVRÁTIL                                         RTVS – TV

2.Lukáš MANO                                                RTVS – Rádio Slovensko

2.František BALÁŽ                                         Rádio Košice

3.Michaela SLIVKOVÁ KIRŇAKOVÁ        RTVS – Rádio Regina

3.Miroslav TALAVAŠEK                                RTVS – Rádio Regina

  • Cbeletristické žánre      Podkategória: C1 tlač, tlačové agentúry, internetové noviny

1.Michaela LUXOVÁ                                       KOŠICE:DNES

1.Tatiana SNITKOVÁ                                     pre Košický Večer

2.Michal FRANK                                            MY Prešovské noviny

2.Daniel DADEJ                                            MY Prešovské noviny

3.Ľuboš KAŠICKÝ                                         MY Prešovské noviny

  • Cbeletristické žánre        Podkategória: C2 elektronické médiá – rozhlas a televízia

1.Danuša REGINOVÁ                                  RTVS – Rádio Regina

1.Miroslava SLEJZÁKOVÁ                          RTVS – Rádio Regina

2.Robert HAAS                                             RTVS Košice – TV Dvojka

3.Peter HUDÁK                                            RTVS – TV

3.Kristína BERTIČOVÁ                              RTVS – Rádio Regina

  •  Dnovinárska fotografia

1.František IVÁN                                         TASR

2.Veronika JANUŠKOVÁ                          KOŠICE:DNES

2.Miro VACULA                                          www.kosickespravy.sk

3.Martin KRESTIÁN                                  Zajtrajšie noviny

  • E – študentský príspevok  Porota neudelila žiadnu cenu

 

  • Fprémia

       Ľuba KOĽOVÁ                                   RTVS – TV

novinárska súťaž za 2018_výsledky_zápisnica poroty

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore