Košice

Prehľad podujatí 28. týždeň – 04.07.2019

PONDELOK         Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, miestnosť č. 242

8. júla 2019           Téma TK: Prijaté opatrenia Košického samosprávneho kraja k imatrikulácii na Školskom internáte, Považská 7, Košice

11:30                        

 

STREDA                Združenie FEMAN, zasadačka SSN, Szakkayho 1, Košice

10. júla                   Téma TB: Projekty združenia FEMAN pre znevýhodnené deti a mládež na rok 2019.

10:00                       (Hudba, divadlo, tanec a benefičné koncerty pre nevidiacich, slabozrakých a marginalizované skupiny detí a mládeže)                                    

                                  Hostia TB: Ing. Eduard Buraš – riaditeľ združenia FEMAN

 

________________________________________

INÉ

POTULKY MESTOM KOŠICE (5. – 7. júl)

Nižná Myšľa

Navštívte slovenské Mykény. Ako sa žilo blízko Košíc, kým Košice neexistovali, 1700 rokov pred Kristom? Autentické miesta 1. osady a 2. osady. Model osady v skutočnej veľkosti aj s vizualizáciou. Aké je to byť archeológom? Čo všetko sa našlo v Nižnej Myšli? Myšlianske múzeum. Koscelek.

Možnosť odviezť sa historickým autobusom z Košíc do Myšle za 1 euro. Naspäť za ďalšie euro. Začiatok pri kostole v Nižnej Myšli.

Milan Kolcun sprevádza v piatok (5. júla) o 14:00, 15:30 a 17:00, v sobotu (6. júla) o 10:30, 14:00, 15:30 a 17:00  a v nedeľu (7. júla) o 14:00, 15:30 o 17:00.
Zoltán Balassa sprevádza v piatok o 14:30 po slovensky. V sobotu o 14:30 po slovensky a o 16:00 po maďarsky. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

Ďalšie témy:

2.- 4. august Kulturpark (ako ho nepoznáte)

6.- 8. september Košická televízia

4.- 6. október Staromestská radnica

__________________________________________

 INÉ

OZNAM  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

__________________________________________

Viera Horniaková (dočasne zastupujúca Beátu Penxovú-Mačingovú)

RO SSN Košice        

0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore