Tlačové správy

Predseda Ústavného súdu SR sa dnes stretol s predsedníčkou Úradu na ochranu osobných údajov SR

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan sa dnes stretol s predsedníčkou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Soňou Pőtheovou. Predmetom pracovného stretnutia bolo dodržiavanie ústavnosti pri ochrane pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním osobných údajov, a tiež anonymizácia    a ochrana osobných údajov pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí.

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky a predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sa dohodli na vzájomnej spolupráci. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky bude v prípade potreby nápomocný zamestnancom Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, poskytne im konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov a metodicky ich usmerní pri spracúvaní osobných údajov.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

 Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore