Tlačové správy

Klimkovičovci – Príbehy troch generácií

  • Vernisáž: 24. 6. 2021 o 18:00
  • Trvanie výstavy: 25. 6. 2021 – 30. 1. 2022
  • Kurátori: Štefánia Ďuricová a Miroslav Kleban
    Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Východoslovenská galéria v Košiciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva na vernisáž výstavy Klimkovičovci – Príbehy troch generácií, ktorá sa uskutoční 24. 6. 2021 o 18:00 na Hlavnej 27 v Košiciach.
Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Rodina Klimkovičovcov
Rozsiahly výstavný projekt Východoslovenskej galérie je venovaný umeleckej rodine Klimkovičovcov a je kolektívnym spracovaním života a diela jednotlivých členov. Vychádza z výskumu kurátorov výstavy Štefánie Ďuricovej a Miroslava Klebana, ktorí čerpali z kolekcie umenia 19. storočia. V tomto období táto viacgeneračná rodina pôsobila a zaslúžila sa o pozdvihnutie umeleckej tradície v regióne Košíc. Ten sa vďaka ich pôsobeniu dostal na kultúrnu mapu Rakúsko-Uhorskej monarchie a z Košíc sa stalo vibrujúce centrum umeleckého života. Prvým významnejším umeleckým členom rodiny bol Florián starší, ktorého syn Ignác sa stal košickým občanom a svoj talent po ňom zdedili jeho synovia. Bratia Vojtech a František založili prvú súkromnú umeleckú školu na území dnešného východného Slovenska, založili prvý muzeálny spolok, z ktorého sa vyvinulo Hornouhorské múzeum. Vznik múzea
predstavoval položenie základov dvoch významných inštitúcií, Východoslovenskej galérie a Východoslovenského múzea. Vďaka súbežnej pedagogickej činnosti vychovali viacerých významných umelcov prelomu 19. a 20. storočia (Július Bencúr, Leopold Štefan Horowitz či Ľudovít Čordák).

Umenie 19. storočia v rámci Košíc a v stredoeurópskom kontexte
Na výpravnej výstave bude predstavených takmer 150 umeleckých diel – od sakrálnych, historických, svetských až po žánrové diela a štúdie a tiež prvá prezentácia sakrálnych diel vo forme externých výpožičiek z takmer 20 farností zo stredného a východného Slovenska. Zámerom projektu je nielen priblížiť a zviditeľniť príbeh umeleckej rodiny, ale aj vymaniť sa z periférneho vnímania odľahlého kraja a pracovať s narušením normatívneho prijatia národnej identity s pripustením historických i súčasných rôznorodých, pluralitných a otvorených hodnôt mnohonárodného regiónu, a vo svojej podstate i celého dnešného Slovenska. Tak ako
pri predchádzajúcich výstavách z produkcie Východoslovenskej galérie aj v prípade rodiny Klimkovičovcov pracujeme s internacionalitou rodinného príbehu a kozmopolitizmom Košíc.

Rozsiahla výskumná a medzinárodná spolupráca
Výstavný projekt je medzinárodného charakteru a spolupracovali na ňom, či už vo forme výpožičiek alebo poskytnutí archívnych materiálov, slovenské a maďarské kultúrne inštitúcie, cirkevné ustanovizne a archívy. Výstava je tak dôležitým premostením kultúrneho a spoločenského dialógu v rámci krajín V4 a prehodnocovania spoločnej histórie našej stredoeurópskej identity.

Pamätná bankovka
K výstave vydáva Východoslovenská galéria svoju prvú pamätnú 0 eurovú bankovku. Na bankovke je vyobrazené dielo od Františka Klimkoviča s názvom Štúdia hlavy dievčaťa, ktoré je datované do roku 1845-1850. Predaj bude spustený 10. júla 2021.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.

„Je symbolické, že jednou z prvých výstav v našom kraji, ktoré ožívajú po uvoľnení protipandemických opatrení, je príbeh troch generácií rodiny Klimkovičovcov. Táto rodina bola dôležitou súčasťou dejín, ktoré viedli k založeniu dvoch súčasných župných kultúrnych inštitúcií – Východoslovenskej galérie a Východoslovenského múzea. Hlad, ktorý po kultúre pociťujeme v čase pandémie, je velikánsky. Najväčšiu výstavu vo Východoslovenskej galérii v tomto roku treba zažiť na vlastné oči,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Kontaktná osoba:
Dominika Čupková
PR a marketingová manažérka VSG
dominika@vsg.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore