Aktuality

Pätnásť rokov prešovskej galérie Átrium

Prešov 9. 9. 2021 – Galéria Átrium v Prešove si dnešnou vernisážou výstavy pripomína 15. výročie svojho založenia. Súčasťou večera bude tiež uvedenie do života jubilejného katalógu, ktorý zachytáva obdobie jej činnosti od januára 2015 do decembra 2019. Slávnostná výstava aj vydanie publikácie, ktorá mapuje tretí päťročný cyklus galerijnej činnosti boli naplánované na začiatok roku 2020. Všetky snahy organizátorov však posunula až do súčasných dní všemocná pandémia, s ktorou súviseli striktné opatrenia.  Kurátormi výstavy sú Peter Popelka a Laco Cuper

Všetky priestory galérie a penziónu Átrium dnes patria umelcom, ktorí tu vystavovali počas jej 15-ročnej existencie. Pod jednou strechou prezentujú svoju tvorbu výtvarníci z východu republiky, zo vzdialenejších regiónov Slovenska, ako aj umelci  z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Do tejto rodiny patria aj prešovskí rodáci, ktorí žijú a tvoria v rôznych kútoch sveta.

Za 15 rokov sa v obrazárni Átria uskutočnilo 71 výstav, 12 vianočných salónov, päť fotosalónov, ktoré ponúkli divákom 556 diel od viac ako stovky umelcov. Niektoré vznikli na štyroch plenéroch. Zámerom vedenia galérie bolo hneď od začiatku podchytiť aktuálne dianie najmä v oblasti súčasnej maľby, kresby a fotografie. Nový stánok umenia mal a stále má široký záber smerom k výtvarnej obci, bez ohľadu na to, či ide o výtvarníka s akademickým titulom alebo bez neho. Hlavným kritériom pri výbere bola vždy kvalita. Najväčšia plejáda umelcov tu tradične vystavuje počas vianočných výtvarných salónov. Vďaka fotografovi Lacovi Cuperovi sa v posledných rokoch ponuka rozšírila aj o samostatné salóny umeleckej fotografie.

Galéria si za spomínané obdobie vybudovala sieť spolupracovníkov, ktorých zastrešuje Klub priateľov Galérie Átrium. Jej prvým predsedom bol Juraj Kresila, v súčasnosti má toto žezlo v rukách Milan Országh. Darí sa jej úspešne kooperovať s kultúrnymi inštitúciami v susedných štátoch, predovšetkým v partnerských mestách Prešova. V prajnej atmosfére sa prehlbuje spolupráca s košickou Galériou VEGA, Foto klubom PAF 5,6 Prešov, tiež s výtvarnými školami (prešovskými ZUŠ-kami i Katedrou výtvarnej výchovy a umenia PU). Za posledné roky sa dobre rozbehla činnosť Umelecko-odbornej rady Galérie Átrium, ktorá plní úlohu poradného orgánu Občianskeho združenia Galérie Átrium.

Kultúre a umeniu oddaný majiteľ Galérie Átrium, Andrej Balenčin, poskytuje svoje priestory na vzájomné stretávanie sa výtvarníkov s milovníkmi umenia. Vďaka nemu vznikli aj väzby s Japonskom. Spoločne s Mestom Prešov pripravili výstavy našich umelcov v zahraničí (Plzeň, Nyíregyháza, Krosno, Užhorod). Podľa jeho slov, najbližšie by sa mali prezentovať opäť v Nyíregyháze, ale aj v Budapešti a v Rumunsku.

Hudobnými hosťami večera sú prešovskí muzikanti Martin Husovský a Gappa

Prehľad výstav a udalostí za 15 rokov

 2005

Juraj Kresila – Výber z diela

Dušan Brhlík – Kresba – maľba – grafika

Otvorenie Galérie Átrium

Dušan Očkovič – Na vlastné riziko

ZŠ Važecká – Z rozprávky do rozprávky

Medzinárodný plenér ukrajinských a slovenských výtvarníkov

Anna Landovská

Olena Kondratjuk

László Magyar

Ľudmila Korz

Sergej Korsaj

Juraj Kresila

Michal Kačmar, Martin Heštera – Kováči

Jozef Čanda – Výber z tvorby

Ján Krlička, Marián Krlička  – Výber z tvorby

  1. predajný výtvarný salón Átrium

2006

Peter Kocák – Schygra

Igor Pešta – Postmoderný ikonoklazmus

Milka Závacká, Berco Cisár – Zhmotnená myšlienka

Prešovskí výtvarníci v Užhorode

  1. medzinárodný výtvarný plenér

Stanislav Bubán, Ján Fekete

Jazz Prešov

  1. Vianočný predajný salón

2007

Dušan Baláž, Pavol Kvoriak – Obrazy

Martin Stolárik, Martin Grega – Medzimesto

Dionýz Dugas – Fotografie

Združenie výtvarných umelcov Bardejov pri SVÚ a  ASA

  1. Medzinárodný výtvarný plenér

Ladislav Cuper – Červené maky, Kamil Jurašek – Grafika

2008

Henryk Wichniewicz – Prenikanie

László Magyar – Drevené kostolíky východného Slovenska

Štefan Bubán – Jubilejná výstava

Burai Istvan – Výber z tvorby

Jozef Kaminský – Výber z tvorby

Boris Kuzma – Ukrajina

2009

Igor Pešta – PER PEŠTUM MOBILE

Valéria Szépeová – SmoleňováNávraty – výber z tvorby

Medzinárodný výtvarný plenér – NKP Solivar

Tadeusz Marszalek

2010

Sergij Biba – Ukrajina

Dušan Baláž

Seven Art

Rzeszovskí výtvarníci – Maľba – kresba -textil

Marta Uberman

Narcyz Piórecki

Elzbieta Piórecka

Vianočný salón

2011

Ladislav Demko – Výber z diela

Gyorgy Tomás Madarassy – Výber z tvorby

TAI, HSI-CHUN (HELEN)

Marek ZáhorskýSvet, ktorý vidím ja

Vianočný salón

2012

Kerekes Elek Gyózó – Impressions

László Magyar – Maľba

Ladislav Cuper – Výber z tvorby a prezentácia knihy Karpaty

Trojica ukrajinských výtvarníkov – Krása vo svete

Volodymyr Kolesnikov, senior

Volodymyr Kolesnikov, junior

Igor Jelisejev

Vianočný salón

2013

Gyoshu Torimiya a jeho žiaci – Kaligrafia

Jozef Jackanič – Výber z tvorby

Jaroslav Dvorský, Imaizumi Wazu  – dvojvýstava

Olena Kondratjuk, Ľudmila Korž – Raďko – Stretnutie výtvarníkov

Vianočný salón

2014

Aranyász Zita – Diagonála

Jozef Jackanič – výstava v Japonsku

Stanislav Harangozó – Obrazy

ZUŠ dospelí žiaci

2015

Dušan Baláž

10 rokov Galérie Átrium (výstava a publikácia)

Fotosalón Prešovskí fotografi 2015

  1. Vianočný salón

2016

Molnár Dóra Eszter & Gnandt János

Peter Krupa

Štefan Bubán

Miroslav Bucher

Desať rokov Galérie Átrium – Nyíregyháza (medzinárodný projekt)

Peter Popelka

  1. Salón umeleckej fotografie 2016

Fotografický salón Galérie Átrium v Nyíregyháze

Eva Hubatová (ČR)

  1. Vianočný salón Galérie Átrium

2017

Galéria Átrium sa prezentuje v Krosne

Boros Betty & Gyὄrgy Mihalka

Viktor Zamborský

Galéria Átrium v Plzni – Očami prešovských fotografov

Alexander Hricov

Ukrajinské kvarteto – Umenie bez hraníc (Vladymyr Kolesnykov ml., Igor Ielieiev, Maryna Rozuvanova, Orest Tsyupko)

III. Salón umeleckej fotografie

Iwona Jankowska – Kozak & Józef Francyak

Stano Šalko

2018

Január – zomrel Jozef Čanda, čestný predseda Klubu priateľov Galérie Átrium

Gál Ludmilla & Csutkai Csabáné

Stano Šalko v Poľsku – Krosno

Stano Šalko na Bankove v Košiciach

Apríl – zomrel Stano Šalko, duša Galérie a kurátor väčšiny výstav

Jaro Ondo

Ena Bán

Založenie Umelecko-odbornej rady Galérie Átrium

Viktoriya Kuzma a Borys Kuzma

Marek Burdzy

  1. Salón umeleckej fotografie
  2. Vianočný salón Galérie Átrium

2019

Viera Szabová

Helmut Bistika

Antonín Žižka

Ateliér Ivany Pančákovej – výstava záverečných prác študentov ZUŠ na Októbrovej ul.

Ladislav Cuper – Peter Popelka

Václav Louma

Sergej Biba – Taras Usyk

Stano Bubán & Ján Fekete

Tadeusz Marszalek

  1. Salón umeleckej fotografie

XII. Vianočný salón Galérie Átrium

Návšteva v Užhorode

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore