Tlačové správy

„Chlieb náš každodenný… vínom pokropený“

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva širokú verejnosť na podujatie Chlieb náš každodenný… vínom pokropený, ktoré sa uskutoční v dňoch  31. augusta 2012 od 18:00 hod. pri expozícii parných oračiek a 1. septembra 2012 od 13:00 hod. pred trebišovským kaštieľom.

Návštevníci sa v piatok budú mocť zúčastniť zábavy s hudobnou skupinou TIKO z Trebišova, pozorovania andrášiovskej nočnej oblohy a premietania na veľkoplošné plátno s našimi hvezdármi. V stánku u múzejníkov určite radi ochutnajú výbornú tokajskú lipovinku za dobrú cenu a uvítajú možnosť zakúpenia grilovaných špecialít a iných  dobrôt.

Od 18:00 hod. sa v piatok v zrkadlovej sieni kaštieľa uskutoční „Detský múzejný kinematograf – Z rozprávky do rozprávky“,  a vstupným je príchod  s najobľúbenejšou hračkou.

V sobotu 1. septembra 2012 sa uskutočnia dožinkové slávnosti, počas ktorých účastníci vzhliadnu ukážky mlátenia obilia na historických mláťačkách, účinkovať budú ľudový rozprávač Jožko-Jožka, FS Ľeľija – Trebišov, Fsk Furmaňe – Trebišov,  Fsk Žipovčan – Nižný Žipov, FS Trebišovčan, Fsk Trebišovčan. O 17.00 hod. vystúpi FS Chemlon Humenné. Od 13.00 do 19.00 hod. sa návštevníci budú mocť zúčastniť ochutnávky tokajských vín s názvom „Tokajské víno v andrášiho kaštieli“ a prejsť uličkou remesiel, kde si vyskúšajú rôzne remeslá (pletenie lana na stroji z 19. storočia, plisovanie plátna, zdobenie medovníkov, kováčska vyhňa). Pre malých i veľkých budú k dispozícii stánky s občerstvením,  atrakcie Tramtária a rôzne hry. Vstupné v tento deň je dobrovoľné. 

Kontakt:   

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

  • Tel. :          056/6722234
  • e-mail:        trebisov.muzeum@vucke.sk
  •                    muzeumlektorky@gmail.com
  • web:           www.muzeumtv.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore