Ako ďalej s kultúrou?

Dátum - Čas
20. 02. 2020 - 13:00 - 14:00

Miesto konania
Slovak Union of Visual Arts - Gallery Umelka


Organizátor: Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu

Aj keď chápeme, že problémov v kultúre i v spoločnosti nie je málo a vyriešiť  všetky naraz nie je možné, nevieme si vysvetliť nečinnosť kompetentných inštitúcií pri riešení problémov, pri ktorých:

– dochádza k reálnej diskriminácii umelcov,

– už 15-ty rok žiadame a navrhujeme riešenie, ktoré je takmer na dosah,

– existujú zásadné rozhodnutia MK SR resp. Vlády SR,

– riešenie ani nevyžaduje finančné prostriedky z verejných zdrojov.

– niekoľkoročná nečinnosť znehodnocuje a spochybňuje i to, čo sa už dosiahlo,

Podceňovanie významu kultúry a z toho vyplývajúce neriešenie jej problémov má hlbšie korene. Chceme zdôrazniť, že samotná komunikácia s odbornou verejnosťou je prvým krokom, ale nestačí, ak na ňu nenadväzujú racionálne riešenia v praxi.

Poloha na mape

Mapa nie je dostupná

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore