FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2019

Dátum - Čas
19. 03. 2019 - Celý deň

Miesto konania
kongresovej sále DOPRASTAV-u


Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2019 – FITS 2019 organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a Centrom vedecko-technických informácií SR. Ústredná téma podujatia – Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska.

Duševné vlastníctvo je charakterizované ako „majetok“ nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora, či tvorcu. Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti: autorské právo a práva súvisiace s autorským právom – súvisí skôr s umeleckou, kultúrnou oblasťou; právo priemyselného vlastníctva súvisí skôr s hospodárskou, technickou oblasťou.

Konferencia FITS 2019 poskytne priestor pre odborné príspevky prinášajúce informácie, skúsenosti a príklady využitia priemyselného vlastníctva, ktoré by malo viesť k úspešnej praktickej realizácii.

Účasť na konferencii bude prínosom pre inžinierov a technikov v najrôznejších oblastiach verejného i podnikateľského sektoru, aktívnych výskumníkov, manažérov, konzultantov, študentov, predstaviteľov štátnej a verejnej správy a pre všetkých, ktorí majú blízko k technike a technickým inováciám.
Konferencia FITS je pokračovaním tradície každoročných stretnutí členov ZSVTS s názvom Fórum ZSVTS. Cieľom konferencie je poskytovať spoločnú platformu pre inžinierov a technikov z rôznych odborných oblastí pri hľadaní riešení ako odstrániť bariéry vo využití tvorivého potenciálu. S tým súvisí celý rad tém, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť, ako napríklad vzdelávanie a príprava pre inžinierske povolania, riadenie procesov výskumu a transferu výsledkov do praxe, motivácia mladých talentov a pod.

Program a podrobnejšie informácie nájdete tu.

Záväzná prihláška na FITS 2019

Poloha na mape

Načítanie mapy…

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore