Tlačová konferencia Folklórnej únie na Slovensku

Dátum - Čas
20. 12. 2016 - 10:30 - 11:30

Miesto konania
zasadačka domu novinárov


Folklórna únia na Slovensku pozýva na tlačovú konferenciu.

Témy:

1)      Poďakovanie (s prekvapením) , že pre r. 2017 je v rozpočte pre rezort kultúry a umenia navŕšenie o vyše 40 mil Eur.

2)      Poďakovanie miestnej samospráve, že venujú – koľko vládzu (z prostriedkov obcí a miest) – na udržanie a niekde aj rozvoj činnosti záujmovej umeleckej činnosti. Ale aj revitalizáciu kultúrnych domov, či dokonca prestavbu menších amfiteátrov (žiaľ málo je príkladov).

3)      Odporúčanie, aby miestna samospráva schválila tzv. minimálne pevné %  zo svojho ročného rozpočtu na kultúrne aktivity, na činnosť ZUČ .

(Niektoré mestá a obce to majú )

4)      Odporúčanie, aby malo Národné osvetové centrum zvýšený rozpočet o fin. čiastku (cca 500 tis Eur) na pokrytie nákladov pre všetky celoštátne podujatia (prehliadky, súťažné prehliadky, festivaly, odborné vzdelávanie, odborno-metodickú činnosť priamo v súboroch a kolektívoch ZUČ, dokumentáciu podujatí , odb. edičnú činnosť).

5)      Revitalizovať Regionálne kultúrno-osvetové strediská. Za posledných 20 rokov zdecimovali personálne, ale aj finančným rozpočtom. Názor, že ich činnosť nahradia iné subjekty je omylom. Agentúry, ani iné podnikateľské aktivity (spravidla príležitostné) nezaujíma udržanie kvalitnej odbornej kontinuity vo vzdelávaní, či výchove detí, mládeže, dospelých.  Odborná činnosť regionálnych stredísk je organicky naviazaná na plnenie úloh štátnej kultúrnej stratégie, ktorú rozvíja do praxe Národné osvetové centrum.

6)      Pokračovať v spolupráci s Min. školstva SR na vytvorení väčšieho priestoru pre Regionálnu výchovu, aj praktické hodiny vo voľnom čase.

V tejto súvislosti prosíme o podporu aj samosprávne orgány.

7)      Zabezpečiť príslušným nariadením, aby súbory a kolektívy záujmovej

umeleckej činnosti nemuseli platiť nájom za priestory, keď nacvičujú svoje programy. Práve oni tvoria základ miestnej a regionálnej kultúry.

Naviac – tam vyrastajú talenty … budúci profesionáli pre kultúru a umenie.

Oceňovanie reprezentantov kultúry a umenia nášho štátu (mzdy a dôchodky), nie sú veľkou motiváciou pre deti a mládež – ako profesiu.

8)      V najbližšom období naplánovať dynamickejšiu revitalizáciu kultúrnych domov, ale i menších amfiteátrov na Slovensku. Je rad obcí, ktoré nemajú kde realizovať kultúrne a spoločenské podujatia.

9)      V najbližšom období zadať výberové konanie na vyhotovenie návrhu (a jeho realizáciu), na výstavbu Národného amfiteátra s možnosťou jeho využitia od Opery – až po koncerty populárnej hudby. Náhradné príležitostné riešenia cez kovové monštrá omotané igelitom (či prinajlepšom plátnom), je rušivé a nedôstojné pre mnohé podujatia .

Informácia:

–         O čom rokujeme na úrovni MŠ SR

–         O čom rokujeme na úrovni Výboru pre kultúrno-osvetovú činnosť pri  Rade Vlády pre kultúru.

–         Čo pripravujeme na rok 2017.

Tlačovej porady Folklórnej únie na Slovensku sa zúčastnia:

– Mgr. Art. Štefan Zima,  predseda FUS,  Senátor  h. c. IOV

– PhDr. Ing. Daniela Wolfová, preds. Západoslov. folklórneho združenia, organizačná a programová spolupráca pri Akademickej Nitre, Nitra

– Rastislav Uhrin, preds. Stredoslov. národopisného združenia,  Banská Bystrica

– Juraj Švedlár, preds. Východoslovenského folklórneho združenia,    Kežmarok

– Mgr. Beata Čečková, vedúca Dfs Čečinka, učiteľka hry na cimbal, Bratislava

– Mária Kemková, ved. Odboru školstva a kultúry – obec Heľpa učiteľka regionálnej kultúry na ZŠ, Heľpa

– Jozef  Martinka, riaditeľ folklórneho súboru  Vršatec, Dubnica n/Váhom

– Mgr. Igor Littva, umelecký vedúci, choreograf Fs Liptov, pedagóg ZUŠ,   Ružomberok

 

 

 

Poloha na mape

Načítanie mapy…

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore