Košice

Prehľad podujatí 19. týždeň – 30.04.2015

Cez RO SSN Košice neboli (zatiaľ) nahlásené žiadne tlačové podujatia. 

___________________________________________________________________________

INÉ

MEMORIÁL  ANDYHO  TEREŠČÍKA

Sobota 2. mája 2015 od 10:00 hod., jazero Izra – rybárske preteky – 1. ročník Memoriálu Andyho Tereščíka, ktorý bol dlhoročným predsedom obvodnej organizácie SRZ Košice – Staré mesto. Súťažiaci budú chytať spôsobom: feeder, plávaná a na ťažko (položená). Víťazom sa stane rybár s najväčšou nachytanou hmotnosťou. Všetky ulovené ryby budú vrátené späť do jazera.

Bližšie informácie – organizátor podujatia:

Peter Mlynarčík, predseda Obvodnej organizácie 1, Košice – Staré mesto.tel.: +421918628544

e-mail: loloservis@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DARGOVSKÁ  RUŽA

Sobota 2. mája 2015 o 11:00 hod., Kultúrny dom, Svinica –  Kultúrne centrum Abova v Bidovciach, Obec Svinica a KSK pozývajú na 45. ročník nesúťažnej prehliadky v speve ľudových piesní Dargovská ruža. Podujatie začne pred Kultúrnym domom odhalením sochy k 45. výročiu Dargovskej ruže. Sochu vytvoril Ladislav Staňo st.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KVETY, STROMY, PARKY

Sobota a nedeľa 2. a 3. mája 2015,  pri Štátnej vedeckej knižnici, Hlavná 10, Košice –  Potulky mestom Košice na tému: Kvety, stromy, parky. Strom života na viacerých miestach v meste. Falošná burina. Jedlé plody stromov v centre i jedovaté stromy. Strom, ktorý ušiel hrobárovi z lopaty. Nezdvorilé stromy. Topánkovník a zvonečník. Šikmá aleja. Cudzokrajné exotické dreviny. Stromy, ktoré prežili od treťohôr. Vinič na viacerých miestach centra mesta. Lesný mužík na Hlavnej. Dejiny štyroch košických parkov. V meste je 100 druhov ihličnanov a 250 opadavých druhov stromov. Spoznajte tie najexotickejšie z nich. Potulka mestom sa začína v sobotu 2. mája 2015 v tradičných sobotňajších časoch o 10:30, 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a 16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa). V nedeľu 3. mája 2015 sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky. Betka Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o 14:30 po slovensky.

(V prílohe zvukové avízo)

___________________________________________________________________________

OZNAM  RO SSN

ČLENSKÉ

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.) Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk).

Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore