Tlačové správy

Priemerná dĺžka konania pred Ústavným súdom SR sa v porovnaní za prvý kvartál roku 2017 a prvý kvartál roku 2018 výrazne skrátila

Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) od roku 2010 každý rok pravidelne a systematicky sleduje štatistické údaje podľa jednotlivých vybraných ukazovateľov, ako je napr. priemerná dĺžka trvania 1 konania pred ústavným súdom.

Ústavný súd v minulosti niekoľkokrát upozorňoval na situáciu spôsobenú nevymenovaním sudcov ústavného súdu, ktorá na ústavnom súde trvala od 4. júla 2014 až do 14. decembra 2017, keď plénum ústavného súdu pracovalo v neúplnom zložení (namiesto 13 sudcov malo iba 10 sudcov), čoho následkom bolo aj  predlžovanie priemernej dĺžky 1 konania pred ústavným súdom.

Aktuálne výsledky štatistického spracovania poukazujú na fakt, že:

  • od 1. januára 2017 do 30. apríla 2017 bola priemerná dĺžka konania 11,42 mesiaca
  • od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018 bola priemerná dĺžka konania   8,08 mesiaca

Z uvedeného vyplýva, že priemerná dĺžka 1 konania pred ústavným súdom sa v prvom kvartáli roku 2018, keď plénum ústavného súdu pracovalo v plnom zložení (13 sudcov), skrátila oproti prvému kvartálu roku 2017, keď plénum pracovalo v neúplnom zložení (10 sudcov), o 3,34 mesiaca, čo je dôkazom zefektívnenia práce pléna ústavného súdu v plnom zložení.

Podrobný prehľad rozhodovacej a ďalšej činnosti ústavného súdu vrátane vybraných štatistických údajov bude podrobne spracovaný v publikácii „Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky“ za rok 2017, ktorá bude zverejnená na webovom sídle ústavného súdu v súlade s doterajšou praxou.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore