Tlačové správy

Kampaň za dôstojný život

Súčasťou prebiehajúcej európskej kampane za dôstojný ľudský život je aj jazda oranžového autobusu EMIN BUS po krajinách Európskej únie, ktorý na Slovensko dorazí 12. júna. Jeho prvá zastávka bude  v Rimavskej Sobote. Počas cesty po Slovensku navštívi mestá Banskú Bystricu, Žilinu a Bratislavu. Informovala predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe  (SAPN) Anna Galovičová, ktorá zabezpečuje program pre účastníkov cesty EMIN BUS na Slovensku.

Od 24. apríla 2018 idú dva propagačné autobusy rôznymi trasami cez 32 štátov počas 64 dní a stanú sa aktérmi viac než 120 verejných programov po celé Európe. Týmto spôsobom sa má priblížiť širokej verejnosti (laikom, odborníkom i politikom) nevyhnutnosť dôstojného minimálneho príjmu ako základ sociálneho systému a zvýšiť podpora tejto myšlienky.

„Na Slovensko príde EMIN BUS z Maďarska a v R. Sobote ho očakávame okolo 18. 00 h  v centre mesta. Súčasťou tamojšieho programu bude  predstavenie Cigáni idú do neba, ktoré uvedú v Hoteli Zlatý býk z tamojšieho Súkromného hudobného a dramatického konzervatória. Samozrejme, že verejnosť sa môže zapojiť do diskusie s odborníkmi, ak aj s ľuďmi zažívajúcimi hmotnú núdzu pri autobuse,“ uviedla A. Galovičová. Doplnila, že v R. Sobote sa v uvedený deň uskutoční aj pracovné stretnutie členov SAPN, ktoré sa bude zaoberať prípravou svojich delegátov na novembrové 17. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťami s chudobou v Bruseli. Diskusia sa bude týkať dôstojného života pre každého, do ktorej sa zapojí európska delegácia na čele s Anne Van Lancker – hlavnou projektovou koordinátorkou a expertkou na minimálny príjem, Chiarou z Talianska.  Nebudú chýbať aj zástupcovia z EAPN – Česko.

Slovenská sieť proti chudobe  je súčasťou Európskej siete proti chudobe (EAPN). Cieľom národnej siete  SAPN, je zlepšiť situáciu chudobných ľudí v SR .  Nastoľuje  verejnú diskusiu spolu s obhajobou záujmov chudobných. Organizuje poradenstvo, vzdelávanie, konferencie a semináre zamerané na problematiku chudoby a sociálneho vylúčenia.

V súčasnosti združuje okolo 154 mimovládnych organizácií pracujúcich napríklad s Rómami, s bezdomovcami, s mnohodetnými rodinami a podobne.

Kontakt:

Anna Galovičová , EMIN národná koordinátorka

slovindia@hotmail.com, 00421 905 602 993

Dušan Plaček, dusan.placek@gmail.com

Trasa EMIN BUS: vyšiel z Bruselu a vracia sa do Bruselu. Na Slovensku je verejný program 12. júna 2018 v Rimavskej Sobote od 15h –  21h , EMIN Bus pri hoteli Zlatý býk

  1. jún od 9h – 12h EMIN BUS v Banskej Bystrici na námestí SNP, kde bude prebiehať tichá aukcia. V Žiline 13. Júna od 19h bude EMIN BUS na Hlinkovom námestí, kde bude dialóg s Petrom Gombitom – ambasádorom EMIN a zakladateľom centra Oáza – Nádej pre nový život a  ďalšími o dôstojnom živote pre každého. 14. Júna od  9h – 11h bude autobus pri Žilinskom samosprávnom kraji, kde bude prebiehať diskusia s kompetentnými a zástupcami neziskového sektoru.

Je chudoba dôsledkom nezáujmu a skorumpovanej mysle jednotlivca alebo len problémom spoločnosti ?

Odborníci, ktorí sa venujú problému chudoby, sa netaja tým, že do projektov zmierňujúce podoby chudoby sa vkrádajú motivácie, ktoré devalvujú celkové ciele  boja s týmto neduhom. Nechávame korumpovať svoju myseľ, uprednostňujeme svoje záujmy  pred  konaním všeobecného dobra a pritom skúsenosť hovorí, že službou biednym meníme seba a skvalitňujeme svoj život. Čo môže urobiť spoločnosť, cirkev a jednotlivec preto, aby  chudoba neexistovala alebo bola na svojom minime?  Je chudoba naozaj problémom, ktorý sa ma netýka, naozaj nemôžem pre jej zmiernenie urobiť vôbec nič?  Ako môže pomoc chudobným a biednym obohatiť človeka?

Hostia:

Marian Kaňuch, senior Evanjelickej cirkvi a.v.

páter Peter Gombita, riaditeľ o.z. Oáza

Martin Brňák, Slovenská sieť proti chudobe

Moderuje: Vanda Tuchynova

Hudobný program: skupina Kalich

Miesto: Hlinkovo námestie

Termín 13. júna o 17.00 pri autobuse Slovenskej sieti proti chudobe

  1. júna o 16 – 18h bude verejný program v Mestskom parku v Piešťanoch, kde bude vystupovať Rómsky súbor Khamoro a bude verejná diskusia s dekanom Fakulty sociálnej starostlivosti Trnavskej univerzity a ďalšími expertmi zameraná na minimálny príjem.

Doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A.– pôsobí ako vedúci Katedry sociálnej práce FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave a ako psychoterapeut v privátnej praxi. Zameriava sa najmä na sociálnu politiku, sociálne zabezpečenie a sociálnu ekonomiku v národnom i medzinárodnom kontexte, na sociálnu i psychoterapeutickú intervenciu, komunikáciu, interkulturálnu komunikáciu. V rokoch 2004-2012 pôsobil ako sociálny pracovník a manažér v projekte „House of Family“ v Phnom Penh, Kambodža. Pravidelne prednáša na univerzitách vo Viedni, Debrecíne, Ostrave, Katowiciach a v Kambodži. V roku 2017 obdržal za svoje pôsobenie v Kambodži štátne vyznamenanie Kambodžského kráľovstva (Officer) a v roku 2018 sa stal členom Royal Society of Arts v Londýne.

V Bratislave je verejný program 15. júna od 9h – 12h v kinosále Národnej rady  SR pod vedením sociálneho výboru   a popoludní v Stredisku kultúry na Vajnorskej 24 , kde bude koncert Gizky Oňovej od 15h – 16.30h a od 17h – 18.30 modlitba za múdru Európu s dialógom Spoločne za dôstojný život pre všetkých. Večer na Kuchajde bude verejný program s hudobnou skupinou Kalich, s Petrom Gombitom a ďalšími vystupujúcimi.

EMIN BUS s dobrovoľníkmi a umelcami vo Viedni 1. Mája 2018

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore