Prešov

Budúci remeselníci to majú vyhrané!

Prešov 20. 11. 2018 – Už 24. ročník súťaže Mladý remeselník sa začal v priestoroch SOŠ technickej na Volgogradskej ulici 1 v Prešove, v utorok 20. novembra 2018.  Akcia MR je  určitým spestrením  a  už aj určitou tradíciou v živote krajského mesta Prešov. V tomto ročníku sa bude pokračovať v súťažení na základe zjednotených  pravidiel v teoretickej i praktickej časti. Mladí remeselníci si zmerajú „svoje sily“ v odboroch murár a stolár. Ich úlohou bude v odbore murár vyhotoviť segment komína a stolári musia zhotoviť drevenú lešenársku konštrukciu. Cieľom súťaže je podporiť talent a tvorivosť mladých stredoškolákov v ich odborných zručnostiach a týmto spôsobom aj spropagovať remeselné odbory v našom regióne.

Súťaže Mladý remeselník sa zúčastnia školy z východoslovenského regiónu, ale pozvanie prijala aj partnerská škola z poľského Tarnówa. Víťazné družstvá postupujú do celoštátneho kola súťaže žiakov v odborných zručnostiach s názvom Skills Slovakia SUSO „Súťažná prehliadka stavebných remesiel“.

V súčasnej modernej dobe plnej počítačov je nevyhnutné podporovať mladých ľudí práve v praktických manuálnych zručnostiach. Riaditeľ SOŠ technickej, Mgr. Štefan Cmar,–skonštatoval, že škola sa musí v rámci odborného vzdelávania a prípravy neustále prispôsobovať meniacim sa požiadavkám trhu práce a pritom musí žiakov pripravovať tak, aby dokázali zvládnuť najnovšiu techniku a najmodernejšie technologické postupy.

Škola v období, keď si pripomína 70. výročie svojho vzniku, prechádza štádiom overovania systému duálneho vzdelávania. V rámci tohto systému odborného vzdelávania a prípravy škola zodpovedá za teoretické vyučovanie a zamestnávatelia za praktickú prípravu tak, ako to funguje vo väčšine štátov EÚ. Škola ako jedna z prvých v rámci PSK sa zapojila do tohto systému vzdelávania v stavebných odboroch murár, tesár a inštalatér. Tento systém vzdelávania nemohol úspešne napredovať z dôvodu, že podmienky neboli  vhodne nastavené pre firmy z oblasti malého a stredného podnikania. Tak sa nemôžeme čudovať, že počet žiakov  prechádzajúcich SDV  sa na škole nezvyšoval,  ale naopak klesal. Pritom je potrebné podotknúť, že systém  OVaP v spolupráci s podnikmi bol pred tridsiatimi rokmi  u nás úplnou samozrejmosťou. Nie nadarmo náš predchodca – bývalé SOU stavebné počas 4 desaťročí vystupovalo ako súčasť podniku Pozemné stavby Prešov.

Po novele zákona o OVaP, ktorá vstúpila do platnosti od septembra tohto roku, je SDV nastavený podstatne výhodnejšie aj pre MSP. Z tohto dôvodu sa v tomto šk. roku  do SDV  zapojilo  vyše 20 žiakov školy, ktorí majú podpísanú učebnú zmluvu s 8-mi regionálnymi zamestnávateľmi. Aj podnikatelia a firmy z oblasti strojárstva či elektrotechniky prejavili  záujem participovať na výchove a vzdelávaní žiakov školy. (konkrétne napr. firmy Gohr Veľký Šariš a Spinea PO). S týmito potenciálnymi zamestnávateľmi sú pripravené zmluvy o spolupráci v odboroch mechanik číslicovo riadených strojov a strojný mechanik, o ktoré sme v tomto období rozšírili sieť školy a v ktorých chceme pripravovať žiakov od budúceho šk. roka.

Škola spolupracuje na základe Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania v súlade so zákonom o OVaP s vyše 40 zamestnávateľmi z blízkeho okolia. Žiaci končiacich ročníkov vykonávajú odborný výcvik pod vedením inštruktorov na pracovisku zamestnávateľov. Táto spolupráca má jediný spoločný cieľ: Aby škola pripravovala dostatok mladých ľudí pre reálne zamestnanie a nie pre úrady práce.

Výzvy 4. priemyselnej revolúcie a s tým spojená automatizácia a digitalizácia čoskoro enormne zmení svet práce. Súčasní žiaci sa vzdelávajú pre svet, ktorý bude výrazne iný ako doterajší a o ktorom málo vieme, pretože o ňom málo premýšľame. Málo vieme o tom, aké vedomosti a zručnosti budú relevantné pre svet práce v budúcnosti. Stále ešte v úvahách o ekonomickom uplatnení v živote premýšľame v starých kategóriách výberu povolania a zamestnania.

Sme si vedomí toho, že v najbližších 15 rokoch dôjde k veľkým zmenám, ktoré sa zákonite odrazia na zmene štruktúry odborného vzdelávania a prípravy. Aj napriek tomu sme presvedčení, že   absolventi školy, ktorí opúšťajú brány školy ako zruční remeselníci, nájdu svoje uplatnenie na trhu práce.

Hlavne z týchto dôvodov je potrebné vynakladať úsilie k posilneniu statusu remeselníka v spoločnosti, zavedeniu systematickej propagácie remesiel a informovanosti o výhodách ich uplatnenia. Ľudia vyučení v klasických remeslách predsa vždy mali a aj budú mať šancu sa zamestnať, respektíve pôsobiť ako  „samozamestnávatelia.“

Školy nášho zamerania prežívajú v týchto časoch jedno z najhorších období  svojej existencie. Normatívny spôsob financovania na žiaka, dopad slabých populačných ročníkov, chaotická regulácia výkonov pre žiakov I. ročníka, chýbajúca relevantná prognóza vývoja regionálneho trhu práce tento žalostný stav doteraz len prehlbovali. Dúfame, že nová legislatíva v OVP naštartuje tak dlho očakávaný obrat a že naša 70 – ročná oslávenkyňa sa bude môcť už čoskoro pochváliť nárastom počtu žiakov a samozrejme aj  v praxi dobre uplatniteľných absolventov.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore