Aktuality

Slovenská a poľská strana spoločne deklarovali záujem brániť slobodu prejavu

Aktuálna spoločenská situácia v oboch susediacich krajinách bola predmetom stretnutia zástupcov novinárov z dvoch krajín združených v rámci priestoru V4. Nedávno ohlásený záujem novelizovať Tlačový zákon v Slovenskej republike nezostal nepovšimnutý v zahraničí a okrem reakcií medzinárodných novinárskych organizácií sa k tejto iniciatíve pridávajú aj jednotlivé zväzy. Poľská strana však v tomto prípade vystupuje z pozície donedávna kritizovanej krajiny za správanie sa politických elít voči novinárom pričom Slovenská republika bola na tom (čo sa týka zahraničných reakcií) o niečo lepšie. Žiaľ, za posledný rok sa naša krajina v rámci štatistických ukazovateľov dostáva na úroveň krajín, v ktorých je sloboda prejavu ohrozovaná zo strany tak zákonodarcov ako aj skupín neštítiacich sa siahnuť po tých najhrubších prostriedkoch.

Andrzej Klimczak (Forum Dziennikarzy), Wojciech Pokora (Polskie Radio Lublin) a Dorota Zielińska (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – zástupkyňa poľskej organizácie) diskutovali s predstaviteľmi Slovenského syndikátu novinárov v zastúpení Daniel Modrovský a Vladimír Ješko nielen na tému posledných udalostí v oboch krajinách ale aj na tému zlepšovania podmienok práce novinárov. V Poľsku už dlhší čas novinári zápasia so známym paragrafom 212 Trestného zákona, ktorý je často až zneužívaný vo vzťahu k investigatívnym žurnalistom. Možné sankcie vyplývajúce z predloženej novely Tlačového zákona na Slovensku sú takisto vnímané ako priame ohrozenie slobody prejavu i práce novinára ako aj jednotlivých redakcií. Hľadanie rovnováhy medzi právom a povinnosťou sa tak v prípade oboch krajín stáva pri tomto povolaní najväčšou výzvou.

Jedným z projektov v rámci ktorého by bolo možné zabrániť nežiadúcim vplyvom v prípade práce novinára je i celosvetovo prijatý projekt „Stop Fake“ (@StopFakingNews), ktorý je reakciou na informácie pochádzajúce najmä z konšpirátorských stránok a agentúr podporovaných zo zahraničia. Bojovať proti propagande (najmä zo strany Ruskej federácie) sa v súčasnosti stalo výzvou v prípade poľských organizácií a zaujímavým podnetom pre Slovenský syndikát novinárov a spolupracujúce subjekty. V prípade obrany základných hodnôt žurnalistickej praxe zároveň obe strany našli pochopenie a radi by v tejto činnosti pokračovali. Už najbližšie chcú obe krajiny deklarovať spoločný záujem týkajúci sa ochrany práv novinárov na kongrese v Estónsku.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore