Tlačové správy

Predseda Ústavného súdu SR bude spolupracovať s dekanom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan dnes podpísal Memorandum o spolupráci s dekanom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Miroslavom Štrkolcom. Spolupráca sa bude týkať organizácie medzinárodnej vedeckej konferencie „Ústavná a zákonná úprava konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v krajinách V4  –  VIII. ústavné dni“, ktorá sa uskutoční 1. októbra 2019 v Košiciach, v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore