Tlačové správy

Sudcovia Ústavného súdu SR sa dnes stretli na bilaterálnom rokovaní so sudcami Ústavného súdu Maďarska

Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) pod vedením predsedu Ivana Fiačana sa dnes v Košiciach stretli na bilaterálnom rokovaní s delegáciou vedenou predsedom Ústavného súdu Maďarska Tamásom Sulyokom. V rámci oficiálneho programu boli predmetom rokovania výmena skúseností pri rozhodovacej činnosti a tiež vybrané nálezy oboch ústavných orgánov.

V rámci IV. funkčného obdobia ÚS SR ide o prvé bilaterálne rokovanie so sudcami ústavného súdu zo zahraničia po doplnení pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Predseda Ústavného súdu Maďarska Tamás Sulyok zablahoželal predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivanovi Fiačanovi k vymenovaniu chýbajúcich šiestich sudcov ústavného súdu.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore