Tlačové správy

Na stredných školách Košického kraja pribúdajú dažďové záhrady

Košický samosprávny kraj pokračuje v realizácii Programu obnovy krajiny. Na jeseň tohto roka pribudli na piatich župných stredných školách dažďové záhrady, ako jedno z vodozádržných opatrení.

V Košiciach pribudli dažďové záhrady na Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici, na Obchodnej akadémii na Watsonovej a na Strednej odbornej škole veterinárnej v Barci. Okrem nich ich kraj vybudoval aj na Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach a na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi. Vybudovanie dažďových záhrad si vyžiadalo bezmála 12-tisíc eur. „Výstavba dažďových záhrad patrí medzi vodozádržné opatrenia, ktoré nie sú príliš finančne náročné, no sú veľmi efektívne. Cieľom týchto opatrení je, aby dažďová voda neodtekala bez úžitku, ale ostala v areáli školy. Aj takýmto spôsobom sa snažíme študentov učiť, aké dôležité je pristupovať k nášmu životnému prostrediu šetrne,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Dažďové záhrady budoval kraj v septembri a v októbri v spolupráci s krajskou Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., študentmi škôl a dobrovoľníkmi z Košického kraja. V prácach bude župa pokračovať aj na jar, kedy v dažďových záhradách pribudnú ďalšie rastliny a osadené budú informačné tabule opisujúce vodný cyklus. „Na strednej odbornej škole technickej v Košiciach plánujeme vytvoriť aj nadrozmerné muralistické dielo. Graffiti by sa mali nachádzať pri dažďovej záhrade, na budove telocvične, pričom zobrazovať by mali problém s vodou očami mladého umelca,“ doplnil Trnka.

Okrem škôl pracuje kraj aj na projekte zameranom na revitalizáciu potoka, ktorý preteká chráneným parkom v zariadení LÚČ – Domov sociálnych služieb v Šemši. „Jazierko chceme v budúcom roku vyčistiť a urobiť také technické opatrenia, aby sme zamedzili jeho zanášanie. Súčasťou opatrení bude aj úprava vodného toku tak, aby sme zvýšili ochranu brehových porastov,“ doplnil riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, n.o., Jaroslav Tešliar.

Kontaktná osoba:

JUDr. Anna Terezková, vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

Košický samosprávny kraj

Email: anna.terezkova@vucke.sk

Tel: +421 918 766 004

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore