Tlačové správy

Záver novembra bude na UPJŠ v Košiciach patriť ďalšiemu ročníku úspešnej Školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia SFEL2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a European XFEL v Hamburgu organizuje Školu používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia SFEL2019. Pokračovanie úspešnej tradície Zimnej školy synchrotrónového žiarenia z rokov 2011, 2013, 2014 a SFEL2017 a 2018 sa uskutoční od 24. do 28. novembra 2019 v Liptovskom Jáne. Jej cieľom je podporiť rast slovenskej výskumnej komunity v oblasti vysokoúčinných rentgenovských laserov, synchrotrónov a neutrónových zdrojov. SFEL školy sú preto navrhnuté tak, aby umožnili rýchly transfer poznatkov v rýchlo sa rozvíjajúcich oblastiach mladej generácii výskumníkov a podporili vznik vedeckých tímov používateľov XFEL.

„Slovenská výskumná komunita môže benefitovať z toho, že Slovenská republika je akcionárom spoločnosti European XFEL ale môže aj efektívnejšie využívať iné vedecky príbuzné zariadenia vrátane ILL a ESRF v Grenobli a DESY v Hamburgu. Agenda SFEL2019 bude zameraná na dôkladnejšie oboznámenie sa s vybranými experimentálnymi technikami využívajúcimi XFEL, synchrotrónové aj neutrónové zdroje žiarenia. Osobitná pozornosť bude venovaná zobrazovacím metódam pre biologické aplikácie a materiálový výskum,“  uviedol rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a predseda organizačného výboru SFEL2019 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Školy SFEL2019 sa zúčastní 110 účastníkov z 11 štátov sveta. Hlavnou cieľovou skupinou sú mladí výskumníci, PhD. a magisterskí študenti. Interdisciplinárny charakter výskumu na týchto zdrojoch prepája fyziku, materiálový výskum, chémiu, biológiu, farmáciu, medicínske vedy a IT technológie.  V rámci programu vystúpia prednášatelia svetovej úrovne, vďaka čomu má aj tento ročník medzinárodný charakter (viac informácií nájdete na linku: https://www.sfel.sk/2019/).

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, PhD., tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore