Tlačové správy

Imrich Svitana: Vertikály

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Termín výstavy: 4. 12. 2019 – 29. 3. 2019
  • Vernisáž výstavy: streda, 4. 12. 2019 o 17.00
  • Produkcia: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
  • Kurátorky projektu: Mgr. Lucia Benická, Mgr. Mária Šabľová, Mgr. Zuzana Juháziová – GUS
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717

„Tvorba je neprestajné hľadanie niečoho, čo sa v človeku narodí, aby žilo, rástlo, zosilnelo a prežilo…“ ‒ Imrich Svitana
Výstava spišského výtvarníka – sochára, medailéra a šperkára Imricha Svitanu je uvedením výberu z komornej aj monumentálnej tvorby za posledné dekády. Realizácia výstavy pod názvom VERTIKÁLY sa opiera o fenomén autorovej hlavnej inšpirácie, ktorým je jeho rodný Spiš: 75 vertikálnych miniatúrnych sošných veží, tvoriacich gro inštalácie, prezentuje 75-te jubileum autora. Výstava je uvedená v rámci dramaturgického cyklu PROFILY, prezentujúceho samostatné umelecké profily, ktoré sú prepojené s výskumnou a akvizičnou činnosťou galérie. Výstava a pripravovaný katalóg sú realizované vďaka parciálnej podpore Fondu na podporu umenia.

Tvorba akademického sochára Imricha Svitanu bola prezentovaná v mnohých autorských aj kolektívnych výstavách doma i v zahraničí v rámci prezentácie slovenského šperku, medailérstva a sochárstva, ako aj v kontexte prezentácií „umelcov Spiša“. Nebola však komplexne spracovaná v dialógu všetkých zastúpených tvorivých oblastí, vrátane monumentálnej tvorby. Výstava v artefaktoch, ako aj prostredníctvom interaktívnych nástrojov, prezentuje v skratke vývoj tvorby vo všetkých oblastiach: formou slide-show tiež uvádza ukážky z monumentálnej tvorby. Hlavnú časť tvorí výber z komornej sochárskej tvorby a šperkov, ktoré korešpondujú s pastelmi a kresbami. Zatiaľ nespracovaným materiálom sú skicáre a mnohopočetný dokumentačný materiál, ktorý mapuje autorov pestrý a rôznorodý umelecký život.

Autor, zastúpený v zbierke Galérie umelcov Spiša 56-timi dielami v soche, šperku a kresbe sa aktívne podieľal na výtvarnom živote východného Slovenska nielen ako vystavujúci umelec, ale aj ako dlhoročný pedagóg umeleckých odborov na stredných školách v regióne Spiša. Už ako mladý adept umenia sa zúčastňoval na sochárskych sympóziách vo Vyšných Ružbachoch. Talent a fascinácia kameňom a kovom ho priviedli na umelecké štúdiá do Prahy, odkiaľ sa vrátil na Spiš a usadil sa v Poprade. Imrich Svitana ovplyvnil celú generáciu umelcov na východnom Slovensku a komplexné, monografické spracovanie autorovho diela je nevyhnutné pre predefinovanie jeho tvorby v kontexte výtvarného umenia na Slovensku.

O autorovi
Imrich Svitana sa narodil 22. 1. 1944 v Spišskej Novej Vsi. V r. 1963 – 1970 študoval na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe (CZ), odbor umeleckého spracovania kovov u prof. Matejovského a Nušla. Od začiatku umeleckej kariéry sa venoval monumentálnej tvorbe, plastikám, medailám a šperkom. Autorove diela sú v zbier-kach Galérie umelcov Spiša, Slovenskej národnej galérie, Východoslovenskej galérie, Oravskej galérie, Galérie E. Zmetáka, Tatranskej galérie, Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, Galérie mesta Bratislavy, Stredoslovenskej, Šarišskej aj Nitrianskej galérie a vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Okrem verejných inštitúcií je autor zastúpený v mnohých českých galériách a súkromných zbierkach doma i v zahraničí.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore