Tlačové správy

Z tvorby

Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizuje samostatnú výstavu s názvom Z tvorby od autora Michala Závackého. Vernisáž výstavy sa uskutoční 5. decembra 2019 o 17.00 hodine  v priestoroch Múzea v Trebišove a potrvá do 19. januára 2020.

Krajinomaľba je jedným z najzastúpenejších žánrov výtvarného umenia. Tradičné krajinárske či animalistické témy zobrazuje svojím maliarsky sviežim výtvarným rukopisom aj Michalovčan Michal Závacký. Snahou autora je prikloniť sa k vlastnej forme reálneho stvárnenia zemplínskej krajiny či zátišia. Dlhotrvajúcim zdrojom jeho tém a námetov  je konkrétna zemplínska krajina, ktorú autor dôverne pozná a systematicky stvárňuje. Motívy na jeho obrazoch sú väčšinou z vlastných stretnutí a zážitkov s prírodou Zemplína. Maliar dokáže verne vystihnúť prírodné prostredie v priebehu dňa i v každom ročnom období. Jeho tvorivý potenciál je v stvárnení prírody v reálnych farbách a  zachytení jej poetickej pestrosti.

Aktuálnou témou autorského celoživotného maliarskeho záujmu sa stali poľovnícke motívy vnímané v širších súvislostiach. Michal Závacký obohatil svoj výtvarný program o cyklus loveckých zátiší a najmä obrazov zo života poľnej i lesnej zveri. K obľúbeným objektom jeho zobrazení patria okrem klasických zvieracích motívov aj lesné zákutia s autentickým prostredím a atmosférou, v ktorých sa odohráva rôznorodý život zvierat. Zver na jeho obrazoch netvorí len akýsi doplnok krajiny, ale stáva sa nosným prvkom i dominantou jej kompozície. Svojimi motívmi sa stáva maliarom – animalistom.

Autor výtvarných diel Ing. Michal Závacký pochádza zo Sobraniec, kde sa narodil  20. decembra 1954. Prešiel zaujímavú cestu do sféry výtvarného umenia. Absolvoval Ľudovú školu umenia v Michalovciach v rokoch 1966 – 1969. Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy strojníckej v Michalovciach pokračoval v štúdiu na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach, odbor priemyselný design (1974 – 1979). Počas štúdia ho do tajov priemyselného designu zasvätili profesor Jozef Dirhan a maliar Tadeusz Blonský, ktorý ďalej rozvíjal aj jeho výtvarný talent a schopnosti. Na jeho výtvarnom napredovaní sa podieľali akad. sochár Arpád Račko, akad. mal. Jozef Haščák a akad. mal. Václav Nasvětil z Českej republiky. Pracoval v Elektrárňach Vojany, ale vo voľnom čase naplno rozvíjal svoj výtvarný prejav.

Kontaktná osoba:

Ing. Xénia Bajuszová

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Email: xenia.durbakova1@gmail.com

Tel: 0917 432 796

 

Viac informácií o podujatí nájdete na internetovej adrese: www.muzeumtv.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore