Tlačové správy

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach prináša mikulášsky balíček

Vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, budú otvárať mikulášsky balíček vo štvrtok 5. decembra a v piatok 6. decembra. Je v ňom hneď niekoľko milých prekvapení. Knižnica počas oboch dní zapíše nových čitateľov, alebo predĺži členstvo jestvujúcim, za polovičnú cenu 1,5 eura. Okrem toho noví čitatelia, ktorí prídu medzi prvými, získajú zaujímavý knižný dar.  Až 50-percentná zľava zo zápisného bude akceptovaná vo všetkých pracoviskách knižnice. Za symbolický poplatok si tak možno celý rok z knižnice požičiavať skvelé knihy, navštevovať podujatia  a využívať ponúkané služby. Mikulášsku zľavu na zvýhodnené členstvo možno využiť v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5, regionálnom a hudobnom oddelení na Hlavnej 48, či v pobočkách knižnice Jána Bocatia v mestských častiach Košíc na Terase, Nad Jazerom, na Furči, sídlisku KVP, v Barci a Šaci.

Byť čitateľom VKJB sa oplatí, knižnica v ostatných rokoch výrazne obohacuje svoj fond o nové tituly. Len v tomto a predošlom roku to bolo až za 135 tisíc eur. Registrovaní čitatelia majú k dispozícii aj 110 titulov novín a časopisov.

Knižnica Jána Bocatia ponúka svojim čitateľom aj stiahnutie elektronických kníh v češtine zdarma.  Tento darček „zabalila“ vďaka spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, ktorá e-knihy vydáva. V ponuke je viac ako tisíc e-kníh, ktoré si záujemcovia môžu stiahnuť v niekoľkých formátoch cez online katalóg Verejnej knižnice Jána Bocatia. Dostanete sa k ním cez web stránku knižnice www.vkjb.sk, prekliknutím do online katalógu a odklikom na položku „odkazy“ v hornom ponukovom riadku. Výberom položky „elektronické knihy – Městská knihovna v Praze“ sa dostanete do virtuálnej knižnice a môžete si vyberať. Stiahnutie elektronických kníh vo vybranom formáte umožní pohodlné čítanie v čítačkách, smartfónoch, notepadoch, či počítačoch. V ponuke je poézia, próza, dráma aj odborná literatúra. V češtine si možno prečítať diela známych českých autorov i svetových klasikov.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) ponúka pre svojich čitateľov novinku – bezplatný prístup k najvyhľadávanejším maďarským elektronickým databázam. Najvýznamnejšou z digitálnych databáz je Arcanum. Je jednou z najväčších on-line zbierok, ktorá poskytuje prístup k tisícom dobových i súčasných dokumentov z oblasti dejín kultúry, spoločnosti a hospodárstva. Záujemcovia sa cez prístupové body vo VKJB dostanú aj k unikátnym dokumentom mapujúcim históriu Uhorska. Nájdu tiež množstvo cenných informácií o regionálnych dejinách. Okrem kníh sú prístupné i periodiká, vestníky, ročenky, lexikóny a príručky. Dostupný je aj archív publikácií vydavateľstva Mentor, zameraný na históriu, ľudovú kultúru a krásnu literatúru. Stránka je prístupná aj v anglickom jazyku.

Súčasťou ponuky sú databázy maďarských vydavateľstiev – Kronosz Kiadó, Osiris Kiadó, Akadémiai Kiadó, Szaktudás Kiadó, Typotex, L´Harmattan Könyvkiadó, Tinta Könyvkiadó. Sprístupnené sú tisíce diel z ich vydavateľskej činnosti, okrem odborných publikácií aj beletria. Prístup k databázam je možný v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach a v špecializovaných pracoviskách knižnice – regionálnom a hudobnom oddelení na Hlavnej 48.

Verejná knižnica Jána Bocatia pridáva do mikulášskeho „darčekobrania“ aj nástenný kalendár na rok 2020 s názvom Nevšedné čítanie s vtipnými komiksovými ilustráciami oceňovanej výtvarníčky Ivety Merglovej. Humorné obrázky tvorila pre literárny e-magazín www.knihynadosah.sk, ktorý vydáva knižnica Jána Bocatia. Obrázky zaradené do kalendára zaujmú farebnosťou a originálnym nápadom. Kalendár si možno zadovážiť spolu s plátennou eko-taškou  v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5 a vo všetkých pobočkách knižnice.

Kontaktná osoba:

Alena Zavocka

Manažérka kultúrnych a vzdelávacích podujatí

zavocka@vkjb.sk, tel.: 62 232 31, 62 232 91

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore