Aktuality

Výzva k zachovaniu povinných 2% príspevkov

Slovenský syndikát novinárov touto cestou  vyjadruje nesúhlas s novelizáciou zákona o umeleckých fondoch (Zákon č. 129/2020 Z. z.), ktorou dochádza k pozastaveniu povinných 2% odvodov do Literárneho fondu.

Tieto prostriedky v minulosti prinášali podporu tvorivým pracovníkom, tak z pohľadu ich autorskej činnosti ako aj po sociálnej stránke. Tieto výpadky zároveň nie je možné nahradiť inou pomocou, ktorá by slúžila k danému cieľu.

Plánovaná reforma súčasného systému fungovania umeleckých fondov pritom v kritickom období prináša zmeny, ktoré sa negatívnym spôsobom odrazia na činnosti ako aj zázemí dotknutých skupín.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore