Tlačové správy

Február = Lock v Galérii umelcov Spiša

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 1. 2. – 28. 2. 2021
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 4174626
    Na stiahnutie: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša ‒ kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja je vzhľadom ku karanténnym opatreniam
vyplývajúcim z nariadení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v mesiaci február zatvorená pre verejnosť.
Galerijný LOCK sme využili na nevyhnutné opravné práce vo výstavných a kancelárskych priestoroch, ako aj na prípravu
grantov, nových programových balíčkov a edukačných materiálov pre širokú verejnosť a školy rôznych typov, ako aj na intenzívnu odbornú a publikačnú činnosť.

Štyri nové výstavné projekty!
V termíne od 22. 2. 2021 uvádzame štyri nové výstavné projekty:
❶ Jozef Sedlák: Fotografická eschatológia: výstava v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej z cyklu Profily je fotografickou
výpoveďou predstaviteľa konceptuálnej fotografie;
❷ U-Points / Tranzit: Marek Jarotta: prezentácia veľkoformátových originálnych malieb v koncepcii Kataríny Balúnovej
uzatvára projekt U-Points a zameriava sa na nosnú tému verejných priestorov v kontexte urbanizmu a architektúry;
❸ Teleskop / Vesmír v zbierke v unikátnej kurátorskej koncepcii kurátorky galérie Kataríny Balúnovej interpretuje mikro
a makrokozmos optikou 30-tich umelcov zo zbierky v dialógu so štyrmi zahraničnými autormi v rámci cyklu Zbierka
v dialógu;
❹ Vytvorené na Slovensku _Suvenir Spiš 2020: výstava z výstupov kreatívnych workshopov na Spiši prináša v réžii
autorky projektu Niny A. Šoškovej originály moderných suvenírov, inšpirovaných Spišom v dielach šiestich slovenských
umelcov a dizajnérov.
Programy alternované aj vo formáte Galérie OnLine na webovej stránke a sociálnych sieťach!
❺ Tohtoročne prvé kolo obľúbeného projektu Ženy On Line 9: Cigánske tkanice odštartujeme v piatok, 19. 2. 2021
o 14.00: v inštruktážnom videu nám postup tvorby farebných tkaníc predvedie lektorka – odborná pracovníčka galérie
Kamila Paceková.
❻ On-line program pre rodiny s deťmi Nedeľný kreatívny ateliér: Nezbední škriatkovia pripravujeme na nedeľu, 28. 2.
od 13.00. Prostredníctvom pracovných listov, pripravených galerijnou edukátorkou Annou Timkovou sa naučíme, ako si
vytvoriť rozprávkové postavičky technikou dokresľovanej koláže.
Nový formát „karanténnej“ komunikácie Galéria OnLine i naďalej funkčný!
Naďalej intenzívne dopĺňame nový formát „karanténnej“ komunikácie Galéria OnLine, prebiehajúci vo virtuálnom
prostredí webovej stránky galérie a na spravovaných sociálnych sieťach Facebook, Instagram a YouTube. Tento prezentačný formát prináša informácie o činnosti, fotogalérie o zbierke, umelcoch, výstavách, vybraných dielach a inštruktážne videá k tvorivým dielňam. Online programy sú bezplatné a bez časového obmedzenia. Počas celého mesiaca február ponúkame programy pre školy aj v rámci dištančného vyučovania: Formy mediácie umením v Galérii OnLine (virtuálne prehliadky priestorov, pracovné listy, inštruktážne videá a ponuka tlačených sprievodcov k výstavám).

Link: http://gus.sk/index.php/navigacia/programy/galeria-online

Viac informácií: www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom „Galéria umelcov Spiša“:
Facebook, Instagram, YouTube.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore