Tlačové správy

Slávnostné predstavenie projektu ENTER – galéria 21. storočia a uvedenie katalógu Umením a slovom

Východoslovenská galéria v Košiciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, predstaví projekt ENTER – galéria 21. storočia, ktorý pripravovala pre svojich návštevníkov počas pandémie. Okrem slávnostného predstavenia projektu uvedie aj katalóg Umením a slovom. Slávnostný program sa bude konať 2. júna 2021 o 16.00 hod. vo Východoslovenskej galérii, na Hlavnej 27 v Košiciach.

Za účasti:

  • Rastislav Trnka – predseda Košického samosprávneho kraja
  • Ambróz Martin Štrbák O.Praem – jasovský opát
  • Dorota Kenderová – riaditeľka Východoslovenskej galérie
  • Katarína Nádaská – kurátorka výstavy Umením a slovom

Projekt ENTER – galéria 21. storočia
Košický samosprávny kraj v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie podporil v minulom roku projekt Východoslovenskej galérie ENTER – galéria 21. storočia. V rámci neho prešiel rekonštrukciou
vstupný priestor galérie. Projekt ENTER v sebe zahŕňa tri zložky, ekologické svetelné pútače pred sídlom galérie, vstupný priestor a aplikáciu, ktorých úprava a vývoj posilnili vizuálnu identitu
Východoslovenskej galérie a návštevníkom ponúkli viac možností. Na recepcii pribudol špeciálne navrhnutý mobiliár zo štúdia architektov Zerozero. Pod ich vedením prešlo úpravou dispozičné
riešenie vstupného priestoru. Plánovaný vzhľad foyer je teraz moderný, zároveň však rešpektuje historickú budovu bývalého Župného domu. Snahu galérie o neustály vývoj a napredovanie
odzrkadľuje bezplatná mobilná aplikácia s intuitívnym používaním. Používateľom poskytuje jedinečný obsah v podobe audio komentárov k výstavám, aktuálne informácie vo forme notifikácií
a kalendár podujatí. Dostupná je v slovenskej a anglickej verzii. Okrem pravidelných aktualizácií obsahu plánuje Východoslovenská galéria v blízkej dobe obohatiť aplikáciu o funkcionalitu rozšírenej reality.

Katalóg k výstave Umením a slovom
Katalóg je výsledkom dobrej spolupráce galérie a opátstva v Jasove. Mapuje hlavné okruhy kultúrneho dedičstva rádu prezentované aktuálnou výstavou a každej z nich venuje štúdiu. Je výsledkom výskumu deviatich odborníkov z rôznych oblastí historických vied. Pre súčasnú historiografiu prináša najnovší výklad problematiky dejín konventu, jeho architektúry, historickej knižnice, archívnych dokumentov a umelecko-historickej zbierky. Vychádza v slovensko-anglickej mutácii.
Autori katalógu: Henrieta Žažová (Trnavská univerzita, Trnava), Zuzana Labudová (Krajský pamiatkový úrad Košice), Juraj Gembický (Krajský pamiatkový úrad Košice), Veronika Timuľáková
(Knižnica Rádu premonštrátov, Jasov), Júlia Kotrusová (Prešovská univerzita, Prešov), Robert Gregor Maretta (Slovenské národné múzeum, Bratislava), Marián Majerník (Slovenské technické
múzeum, Košice), Miroslav Kleban (Východoslovenská galéria, Košice), Katarína Nádaská (Východoslovenská galéria, Košice).

Kontaktná osoba:
Dominika Čupková
PR a marketingová manažérka VSG
dominika@vsg.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore