Košice

Prehľad podujatí 33. týždeň – 13.08.2021

PONDELOK         Združenie FEMAN     

16. augusta         RO SSN, Szakkayho 1, Košice – zasadačka na 1. posch.

10:00                  Téma TB:

Prezentácia projektov podporených Ministerstvom kultúry SR -Program 2/ Kultúra znevýhodnených skupín

Názov projektu: „Rozprávkoví detektívi, poviedky a rozprávkový dom 3“ festival rozprávok a tvorivých dielní pre deti s Dawnovým syndrónom a inak znevýhodnené osoby

Názov projektu: „Biele plachty – umenie maľby a farieb vo svete osôb so zdravotným postihnutím a sociálnym vylúčením“ (festival umenia, maľby a farieb/ tvorivé dielne)

Názov projektu: „Ako nevidiaci menia svet hudby – V/koncerty a festival hudby pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Ciele, aktivity, partneri, termíny realizácie

100.výročie Spojenej školy internátnej pre slabozraké a nevidiace deti v Levoči

Sv. Martin v Košiciach

Vplyv Covid-19 na ich realizáciu

Tvorivé dielne, program, pomôcky

Hostia TB:

  • Eduard BURAŠ – riaditeľ Združenia FEMAN
  • Tomáš Harbuľák – projektový manažér, Združenie FEMAN, kurátor Dómu sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach
  • Peter Kalmár – vedúci sociálneho divadla Hopi –Hope v Košiciach

TB sa bude konať v novej zasadačke RO SSN, Szakkayho 1 – 1. poschodie, vpravo od schodov na konci chodby (na opačnom konci chodby, ako je kancelária RO SSN)

_______________________

ŠTVRTOK              Zostavovatelia publikácie o okupácii Košíc ´68

19. augusta       Verejná knižnica J. Bocatia, Hviezdoslavova 5 – centrálna požičovňa, konferenčná miestnosť

15:00                    Téma TB:

Predstavenie publikácie dokumentov o okupácii Košíc a východného Slovenska – august 1968. Dielo obsahuje aj doposiaľ nepublikované archívne záznamy z prostredia ŠtB.

                                  Hostia TB:

  • Rastislav Trnka – predseda Košického samosprávneho kraja
  • Tibor Kočík, Štefan Lazorišák – autori a zostavovatelia

___________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2021

Členskú známku na rok 2021 (dlžníci aj za rok 2020) môžete zaplatiť každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. v kancelárii RO SSN, Szakkayho 1, Košice alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

_______________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore