Tlačové správy

Štefan Kubík: Sochy – kresby

  • Miesto / kontakt:  Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Termín výstavy: 10. 11. 2021 – 27. 3. 2021
  • Vernisáž výstavy: streda, 10. 11. 2021 o 17.00
  • Produkcia: Galéria umelcov Spiša
  • Kurátorky výstavy: Mgr. Ľuba Belohradská a PhDr. Klára Kubíková – in memoriam
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Ľuba Belohradská, 0902 366117

Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja uvádza profilovú výstavu Štefana Kubíka (1941 – 2006) k  nedožitým 80. rokom pod názvom SOCHY – KRESBY. Výstava je prierezom tvorby autora s akcentom na sochu v dialógu s kresbami a skicami. Autorova tvorba sa vyznačuje svojbytným spôsobom spracovania materiálu – dreva, majstrovským ovládaním priestoru a tvaru. Gró výstavy tvorí kresba a  komorná sochárska tvorba z pozostalosti autora a zo zbierky Galérie umelcov Spiša, ktorá spravuje 25 autorových diel. Súčasťou výstavy budú unikátne modelettá – sochy a reliéfy malých rozmerov so skrytou monumentalitou, ktoré koncepciou výstavby evokujú pomníky. Výstava je uvedená v rámci dramaturgického cyklu Profily a je realizovaná vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Kurátorka výstavy Ľuba Belohradská uvádza: „Štefan Kubík sa etabloval na výtvarnej scéne v 70. rokoch 20. storočia. Pri tvorbe svojich sochárskych predstáv využíval ako materiál drevo, tvoril kompozície do interiérových priestorov, ako i komorné sochy. Médium kresby sa pre neho stalo od záveru 80. rokov 20. storočia až po predčasný skon v roku 2006 natoľko dôležité, že prostredníctvom kresby prežíval „paralelný život“ formou obrazových denníkov. S rovnakou energiou kreslil veľkoformátové kresby do skicárov, ktoré môžeme vnímať ako projekty budúcich sôch. Viaceré kresby sú definitívnym vyjadrením umelcových pocitov a predstáv a neviažu sa na funkciu prípravnej kresby ku soche. Sochársky vývin Štefana Kubíka po roku 1990 sa uberal po ceste obohatenia tvarovej morfológie sochy – neviazal sa už na determinujúci tvar kmeňa stromu, rozhodol sa voľne komponovať aj montovať jednotlivé prvky skulptúry, často aj s použitím železného spájajúceho článku. Často využil tvar stély, alebo „kaplnky“, pričom diskrétne použil aj znaky, ktoré navádzali na dešifrovanie odkazu sochy. Zvláštnosťou umelcovho dedičstva, ktoré po sebe zanechal, je veľké množstvo maloformátových komorných sošiek a sôch v rozmedzí od 15 cm do 50 cm. Presnosťou materiálovej zostavy a kompozičným riešením až po najmenšie detaily ich možno považovať za bozzettá k budúcim sochám.“

O autorovi

Štefan Kubík sa narodil sa 3. februára 1941 v Spišskom Podhradí. V rokoch 1961 – 1964 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, rezbárstvo pod vedením prof. Ludwika Korkoša.

V rokoch 1965 – 1971 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie reliéfneho sochárstva, prof. Rudolf Pribiš. V rokoch 1971 – 2006 žil a tvoril v Bratislave.

Zaoberal sa komornou a monumentálnou tvorbou v architektúre a paralelne kresbou. Od roku 1972 samostatne vystavoval a zúčastňoval sa na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Zomrel 7. novembra 2006 v Bratislave.

ℹ️  Viac informácií: www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom „Galéria umelcov Spiša“:

Facebook, Instagram, YouTube.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore