Tlačové správy

Štátne divadlo Košice ruší do 19. decembra 2021 všetky plánované predstavenia a zatvára dennú pokladňu

Štátne divadlo Košice (ŠDKE) na základe rozhodnutia Vlády SR o zákaze vychádzania a v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia ruší do 19. decembra 2021 všetky plánované predstavenia v Historickej budove ŠDKE aj na Malej scéne ŠDKE. Zároveň bude do 10. decembra 2021 zatvorená aj denná pokladňa ŠDKE.

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste aj v týchto neľahkých časoch zachovali divadlu svoju priazeň a navštevovali naše predstavenia aj za obmedzení vyplývajúcich z COVID automatu. Budeme sa snažiť aj v období lockdownu byť s Vami v kontakte prostredníctvom našich sociálnych sietí. Veríme, že spoločnou zodpovednosťou a spoločnými silami dokážeme zvrátiť nepriaznivý vývoj pandémie a čoskoro sa s Vami opäť budeme môcť stretnúť naživo.

Návštevníci, ktorí majú zakúpené vstupenky na zrušené predstavenia môžu o vrátenie vstupného požiadať písomne e-mailom na adrese sales@sdke.sk s uvedením čísla účtu vo formáte IBAN. K žiadosti je potrebné priložiť vstupenky v elektronickej podobe – sken resp. elektronická vstupenka zo stránky www.navstevnik.sk. Stornované vstupné bude divadlo priebežne vyplácať. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.

Svjatoslav Dohovič, web editor a PR

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore