Tlačové správy

Hygiena alimentorum o zdravotnej bezpečnosti a kvalite produktov hydiny, rybolovu a zveriny

42. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM so zameraním na Zdravotnú bezpečnosť a kvalitu produktov hydiny, rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy, sa uskutoční 18. – 20. mája 2022 v Hoteli Patria na Štrbskom Plese. Vedeckú konferenciu organizuje pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s Národným kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Úniou hydinárov Slovenska a Slovenskou spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied. Vedecká konferencia HYGIENA ALIMENTORUM sa uskutoční po dvojročnej prestávke. Po roku 2019, keď bola venovaná mlieku, sa v roku 2020 kvôli pandémii nekonala a v roku 2021 sa uskutočnila v online forme.

„Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia aktuálnych poznatkov o zdravotnej bezpečnosti a kvalite hydinového mäsa, výrobkov z hydinového mäsa, vajec, vaječných výrobkov, produktov rybolovu, zveriny z voľne žijúcej a farmovej zveri a medu. V posterovej sekcii budú prezentované aj aktuálne poznatky o zdravotnej bezpečnosti a kvalite ostatných potravinových komodít,“ hovorí odborný garant konferencie prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., z Katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na konferencii budú prezentované aktuálne i dlhodobo sledované odborné témy, ale aj problematika, ktorá sa dotýka každodenného potravinového stola v našich domácnostiach. Postaral sa o to medzinárodný programový výbor konferencie, v ktorom sú aj odborníci z poľnohospodárskych univerzít v poľskom Vroclave a Krakove, Veterinárnej univerzity Brno, Univerzity veterinárnej medicíny v rakúskej Viedni, Fakulty biovied a akvakultúry Nord University Bodø v Nórsku, Fakulty veterinárnej medicíny chorvátskej Univerzity Záhreb, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, či Únie hydinárov Slovenska. Súčasťou konferencie bude aj 7. ročník súťaže o najlepšiu hydinovú šunku a tlačenku.

S výsledkami úradných kontrol potravín v roku 2021 na Slovensku sa podelí ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš, o aktuálnej situácii v hydinárskom priemysle na Slovensku budú informovať zástupcovia Únie hydinárov Slovenska, aktuálne trendy v predaji hydiny, rýb a zveriny ozrejmí predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič. Aktuálne zmeny v pracovnom programe pravdepodobne neumožnia vystúpiť ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelovi Vlčanovi, ktorý mal hovoriť o stratégii slovenského pôdohospodárstva do roku 2030, rovnako ani predsedovi parlamentného výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslavovi Karahutovi.

Zahraniční účastníci sa podelia so svojimi skúsenosťami a trendami produkcie akvakultúry v Nórsku,  hygienickými postupmi pri produkcii mäsa zo zveriny v Rakúsku, či španielskymi skúsenosťami s kritickými bodmi z hľadiska welfare hydiny na bitúnku. Českí odborníci budú počas konferencie hovoriť o akčnom pláne realizácie stratégie bezpečnosti potravín a výživy do roku 2030, ale aj o balení a skladovaní ako faktore ovplyvňujúcom vybrané akostné parametre čerstvých rýb, či národnom programe tlmenia salmonely v Českej republike a zvýšení kvality živočíšnych produktov, a pohody a welfare zvierat. Podelia sa aj so skúsenosťami s nálezmi trichinel u jazvecov, kvalitou danielieho mäsa z farmového chovu, či kvalitou medu v českých krajoch. Účastníci konferencie z poľských univerzít prinesú informácie o sledovaní obsahu histamínu vo vybraných výrobných fázach marinovaných a údených rýb v Poľsku, chemickom zložení a bezpečnosti mäsa z voľne žijúcich zvierat ulovených v Poľsku, ale aj o faktoroch ovplyvňujúcich riziko zamorenia parazitickými červami alaria alata. Počas konferencie sa bude hovoriť aj o tom, či môže hydinové mäso obsahujúce zvyšky antibiotík skončiť na našom stole. Odborníci z  Katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach budú prezentovať aj niekoľko odborných prác venovaných vplyvu humínových látok na vybrané parametre prsnej svaloviny brojlerov, efekt humínových látok a obohatených fermentovaných krmív na kvalitu mäsa brojlerových kurčiat či kvalitu ich stehennej svaloviny a kvalitu mäsa kurčiat po aplikácii humínových látok a probiotík vo výžive. Odborníkov zaujme aj vývoj a vplyv probiotických prípravkov pre lososovité ryby na zdravie rýb, či dynamika imunitnej odpovede pstruha dúhového po podávaní probiotického krmiva s autochtónnymi laktobacilmi.

Pracovný program konferencie sa začína vo štvrtok19. mája 2022 o 9. hodine.

Podrobné informácie: https://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/

Program konferencie: https://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/wp-content/uploads/2022/05/PROGRAM_Hygiena-Alimentorum-XLII.pdf

Mgr. Zuzana Bobriková
​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore