Tlačové správy

Košickí študenti farmácie organizujú jesenný UNIZBER liekov

Spolok košických študentov farmácie a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pripravili dvojdňový UNIZBER liekov. Študenti, zamestnanci univerzity, ale aj všetci obyvatelia mesta môžu 7. a 8. novembra 2022 v Univerzitnej lekárni UVLF odovzdať nevyužité a exspirované lieky. Od 10. do 14. hodiny sa zároveň dozvedia informácie o vplyve neekologicky likvidovaných liekov na životné prostredie.

„Pri prvej úspešnej akcii UNIZBER liekov, ktorá sa uskutočnila vo februári, sa vyzbieralo spolu 42 kg liekového odpadu. Preto sme v rámci aktivít Zelenej univerzity pripravili aj jesennú verziu. Staré či nepoužité lieky môže do Univerzitnej lekárne UVLF priniesť ktokoľvek,“ vysvetľuje členka Spolku košických študentov farmácie Simona Hisirová. Študenti zároveň pripravili sériu vzdelávacích letákov a téme liečiv ako nebezpečného odpadu sa venujú aj na prednáškach a cvičeniach. O akcii informovali prostredníctvom letákov aj obyvateľov v okolí univerzity, čo sa na jar stretlo s veľkou odozvou. Nie každá lekáreň je totiž ochotná preberať nepoužité alebo exspirované lieky, čo odôvodňuje hlavne kapacitnými možnosťami.

Vo svete je v dnešnej dobe na humánnu a veterinárnu terapiu využívaných viac ako 4000 liečiv. Po použití tieto liečivá končia v prírode, hlavne vo vode, čo následne ovplyvňuje agrokultúru, vodné organizmy, baktérie a celkovo vodné zdroje. Ak sú nepoužité alebo staré lieky znehodnotené správnym a bezpečným spôsobom, výrazne tým prispievame k ochrane prírody. Priemerný obyvateľ Slovenska spotrebuje ročne približne 15 balení rôznych liečiv. Ak ľuďom zostanú lieky, ktoré už nepoužívajú, často ich vyhadzujú do umývadla alebo toalety. V oboch prípadoch končia v čističkách odpadových vôd, ktoré ale nedokážu odstrániť tieto látky. Výsledky výskumov ukazujú, že najčastejšie detegovanými liečivami v morskej vode a v usadeninách sú antibiotiká. Najvyššie koncentrácie vo vodnom environmente dosahujú liečivá paracetamol, naproxén a lamivudin.

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore