Tlačové správy

Otvorenie EPIC – medzinárodného výskumno-inovačného centra v oblasti obchodovania, udržateľnosti, dostupnosti a bezpečnosti energetických komodít

EPIC – umelá inteligencia a dátová veda môžu podporiť aj výskum a inovácie s energetickými komoditami

10. mája 2023 od 16:30 – 17:30    UVP TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 5, Košice

V Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach sa 10. mája 2023 oficiálne otvorí spoločné výskumno-vývojové pracovisko – EP Inovačné Centrum (EPIC) medzi TUKE a EPH, s dôrazom na londýnsku pobočku EPC. Centrum je zamerané na rozvoj stavu poznania, výskumu a inovácii v energetickom a priemyselnom sektore, najmä v oblasti modelovania, analýzy a predikcií v obchodovaní hlavne s plynom a elektrinou.

Výskumné a inovačné práce a projekty EPICu v oblasti ponuky a dopytu po plyne budú zamerané napr. na optimalizáciu účinnosti a udržateľnosti v súčasnej zložitej a menlivej európskej či svetovej situácii aj v oblasti kľúčových komodít.  S využitím špičkových metód a techník v oblasti analýzy údajov, umelej inteligencie a strojového učenia výskumníci a študenti centra už teraz analyzujú napríklad modely ponuky a dopytu s cieľom identifikovať možnosti optimalizácie z pohľadu rôznych požadovaných kritérií.

Projekty centra zahŕňajú výskum v oblasti skladovania plynu, prepravy plynu plynovodmi, obchodu so skvapalneným zemným plynom a výroby plynu z obnoviteľných zdrojov. Poznatky EPICu založené na reálnych a predikovaných údajoch pomôžu pri rozhodovaní v energetickom sektore, čo v konečnom dôsledku prinesie prospech spotrebiteľom a životnému prostrediu.

EPIC ponúka študentom možnosť výberu bakalárskych, diplomových ako aj dizertačných prác v oblasti výskumu a inovácií v energetike. Zariadenie centra, dostupné dátové zdroje a skúsení výskumníci na oboch stranách poskytnú študentom podmienky, ktoré potrebujú na vývoj inovatívnych riešení reálnych výziev v energetickom sektore.

EPIC sa zaviazalo podporovať inovácie aj metódami umelej inteligencie v energetickom sektore a spolupracovať s partnermi z odvetvia s cieľom vytvoriť udržateľnejšiu budúcnosť.

EPH (Energetický a Priemyselný Holding)

Energetický a průmyslový holding (EPH) je popredná stredoeurópska energetická skupina, ktorá vlastní a prevádzkuje zariadenia v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Francúzsku a Švajčiarsku. EPH je vertikálne integrovaná energetická spoločnosť, ktorá pokrýva celý hodnotový reťazec: od ťažby hnedého uhlia cez výrobu elektriny a tepla až po distribúciu elektriny a tepla. To zahŕňa na jednej strane dodávateľské a obchodné platformy a na druhej strane správu plynárenskej infraštruktúry (https://www.epholding.cz/)

EP Commodities (EPC)

Spoločnosť EP Commodities (EPC) sa špecializuje na obchodovanie s energetickými komoditami, tranzitné a skladovacie kapacity. Zaoberajú sa transakciami so zemným plynom, elektrickou energiou, emisnými kvótami, uhlím a štrukturálnymi produktmi, ako sú spready, v celej Európe. Sú súčasťou skupiny EP Power Europe a EPH.

Viac informácií na: https://uvptechnicom.sk/epic-medzinarodne-vyskumno-inovacne-centrum-v-oblasti-energetickych-komodit-otvorene-na-tuke-v-kosiciach/

Kontakt:

prof. Ing. Iveta Zolotová, Csc., iveta.zolotova@tuke.sk

Ing. Erik Kajáti, PhD. erik.kajati@tuke.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore