Košice

Prehľad podujatí na 23. týždeň – 02.06.2023

 ŠTVRTOK         Národné divadlo (NDKE)

8.mája                NDKE – Malá scéna, Hlavná 41, Košice

9:00                     Téma TB:

Pripravovaná premiéra činohernej inscenácie Perplex (premiéra 9.6.2023)

                               Hostia TB:

  •                       Ondrej Šoth – generálny riaditeľ NDKE
  •                       Anton Korenči  – riaditeľ Činohry NDKE
  •                       Juraj Bielik – režisér
  •                       Peter Himič – dramaturg
  •                       herci: Peter Čižmár, Andrej Palko, Katarína Horňáková a Tatiana Poláková
  •                      moderátorka TB: Andrea Tatarková – hovorkyňa a PR manažérka NDKE

Po skončení TB budete mať príležitosť vidieť generálku a vyhotoviť si aj obrazové materiály.

____________________________________________________________________

INÉ

POTULKY  MESTOM  KOŠICE – DVORY, PASÁŽE, ZÁHRADY

Štvrtok až nedeľa 01.06. – 04.06.2023, začiatok pred Štátnou vedeckou knižnicou, Hlavná 10, Košice – Potulky mestom Košice na tému: DVORY, PASÁŽE, ZÁHRADY západne od Hlavnej v časoch 14:00, 15:30, 17:00, v sobotu a nedeľu aj o 12:00.  Zoltán Balassa sprevádza: piatok 14:30 po slovensky, sobota 11:00 po slovensky, 16:00 po maďarsky. Nedeľa 14:30 po slovensky, 16:00 po maďarsky.

Počas hodinovej Potulky zájdeme do 8-ich dvorov. Farská záhrada. Záhradné kino.Dvor prebudovaný na múzeum.Kadiaľ sa nebadane vytratiť z Hlavnej ulice?Ukryté galérie, krčmy, sochy, ale aj kino. Kde boli v stredoveku objekty, ktoré volajú Česi „masné krámy“ – obchody s mäsom?

Predaj kníh Milana Kolcuna.

Viac info na www.potulka.sk

_____________________________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

Pred letnými dovolenkami Vám chcem pripomenúť, že v kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1. posch., č. dv. 125) si môžete kúpiť členské známky na rok 2023 (+ dlžníci môžu vyrovnať členské aj za predchádzajúce obdobie) – každý pracovný deň v čase  od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete zaplatiť momentálne LEN v kancelárii RO SSN

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

V júli ma v kancelárii nenájdete – absolvujem kúpeľnú liečbu.

______________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore