Spravodajstvo

Kubínyi píše Krajcerovi

Predseda Slovenského syndikátu novinárov Peter Kubínyi oslovil listom ministra kultúry Daniela Krajcera.  Pripomína mu, že od konca  roka 2000, keď vláda SR na návrh bývalého ministra kultúry Milana Kňažka zrušila Mediálne informačné centrum, nemá slovenská mediálna obec žiadne výskumné pracovisko. Peter Kubínyi zdôrazňuje, že už vtedy SSN proti tomuto nesystémovému kroku protestoval, žiaľ, bez úspechu. Napriek tomu, že Mediálne informačné centrum vzniklo (ešte ako Novinársky študijný ústav) v roku 1957, vláda ho zrušila bez akejkoľvek náhrady a s tým, že napríklad divadalníci, spisovatelia, filmári o svoje „ústavy“ neprišli.

Výsledkom tohoto kroku podľa Kubínyiho je, že v dobe, keď sa situácia v médiách dramaticky mení, nemajú novinári pracovisko, ktoré by na tieto zmeny vedelo reagovať, pomáhať pri príprave mediálnej legislatívy, zhromažďovať a uplatňovať poznatky zo zahraničia, či systematicky budovať novinársku knižnicu a koordinovať i využívať vedeckú činnosť na novinárskych školách. „Slovenský syndikát novinárov by privítal, keby sa znovu začalo hovoriť o budovaní Mediálneho informačného centra. Nevyužívanú budovu na Pionierskej ulici je možné predať a z týchto prostriedkov financovať štart obnovenej inštitúcie. Novinárska organizácia ponúka svoje priestory – mimochodom – ešte aj v osemdesiatych rokoch minulého storočia sídlil NŠÚ v budove Domu novinárov“ – píše vo svojom liste Peter Kubínyi.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore