Tlačové správy

Knihy sa stále čítajú

A to aj vďaka Knižnici pre mládež mesta Košice, ktorá  má za sebou 58. rok práce s deťmi, mládežou  a ich rodinami. Prioritou práce všetkých jej 24 pobočiek ostáva zaujať čitateľov netradičnými  formami práce s knihou, naučiť ich celoživotnej láske ku knihe ako forme  celoživotného sebavzdelávania, alebo zmysluplného relaxu, nečitateľov zasa osloviť podujatiami, ktoré by u nich vyvolali záujem o knihu a čítanie ako také.

„Ak chceme hodnotiť našu ročnú prácu, môžeme sa pozrieť na to aj z hľadiska čísiel – číselných ukazovateľov, alebo  posudzovať množstvo a rôznorodosť podujatí, ktoré sme  ponúkli svojim čitateľom a ich rodinám v rámci našich aktivít. Myslím si však, že jedno sa odvíja od druhého. Bez príťažlivých podujatí, ktoré oslovia všetkých od tých najmenších predškolákov až po  tú najstaršiu generáciu a množstva kvalitnej literatúry v našich regáloch si členskú základňu nielen nerozšírime, ale ani neudržíme,“ povedala nám riaditeľka knižnice, Iveta Hurná.

„Začnime číslami,“ pokračovala, „za rok 2012 evidujeme 13.538 čitateľov, 310.261 výpožičiek, 112.790 návštevníkov z radu čitateľov.  Náš knižný fond v súčasnosti predstavuje 216.545 zväzkov. Za rok 2012 sme ho rozšírili o  5.887 zväzkov v celkovej hodnote 35.002,-  Eur. Čo sa týka podujatí pre čitateľov, ale aj verejnosť, tých sa uskutočnilo viac ako  2.500 a zúčastnilo sa ich do 115.000 návštevníkov.“

Medzi kľúčové projekty knižnice uplynulého roku patria:

  • literárne festivaly (Číta celá rodina, Mesiac autorského čítania, Vianočná knižka sa otvára),
  • vzdelávacie semináre pre knihovníkov a pedagogických pracovníkov (Detská kniha v Košiciach – Košice v detskej knihe, Motivačné aktivity s detským čitateľom – Ako zaujať násťročných… ),
  • výstavy (Rozprávková krajina Vítězslavy Klimptovej, Krtko, Najkrajšie české a slovenské detské knihy, Biblia na cestách, Farebný svet – Coloriskeri Luma),
  • podujatia celomestského a celoslovenského charakteru (Noc literatúry, Literárne Košice Jána Štiavnického, Kráľ čitateľov, Noc s Andersenom, Zobúdzanie fontány na sídlisku Ťahanovce, Letná čitáreň v košickej ZOO, Košické rozprávkové Vianoce),
  • vydanie  v poradí druhého ročníka bulletinu odporúčajúcej literatúry pre deti a mládež (Vianočná knižka sa otvára).

Prevažnú časť týchto projektov sa podarilo uskutočniť vďaka financiám získaným z grantov, od partnerov projektov ( vo výške viac ako 40 000 EUR ) a podpore Mesta Košice -zriaďovateľa knižnice.

Okrem toho bolo zrealizovaných množstvo menších, či väčších podujatí komunitného charakteru (zážitkové čítania, prenesené vyučovacie hodiny, informačné výchovy, tvorivé dielne, zábavno-náučné stretnutia, autorské besedy, večerníčkové čítania, Podajme si ruky, viacgeneračné stretnutia) a v neposlednom rade aj sprievodné podujatia (Leto v parku, LiTRain, Listování, Dni českej kultúry, Dni mesta Košice, Škola mladých moderátorov, Rómske rozprávky, Veselá planéta, Hravenisko, burzy vyradených kníh), na ktorých knižnica spolupracovala s Mestom Košice, ostatnými mestskými podnikmi a miestnymi kultúrno-vzdelávacími inštitúciami (ZOO Košice, Bábkové divadlo, České centrum, detské centrá voľného času…).

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore