Prehľad udalostí

Prehľad podujatí 18. týždeň – 26.04.2013

PONDELOK            Košický samosprávny kraj
29. apríla                   Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48 – veľká zasadačka
09:00                         
21. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Z programu:

Záverečný účet KSK za rok 2012; Vývoj financovania projektov EÚ v roku 2013 a vyčíslenie predpokladaného dopadu na úvery a rozpočet KSK; Úprava rozpočtu; Hodnotiaca správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 2011/2012; Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2012;  Vyhodnotenie inovačných zámerov a inovačných projektov v KSK za roky 2011 – 2012; Spolufinancovanie projektov z Programu cezhraničnej spolupráce MR – SR 2007 – 2013; Spolufinancovanie projektov z ROP – opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami; Realizácia plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015); Informácia o realizácii projektu EHMK; Zmena v sieti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK; Majetkové veci.

Presný program a všetky dokumenty:

http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JednoZasadnutieB.aspx?zsID=51

_______________________________________________

PONDELOK                Slovenská asociácia tlmočníkov a prekladateľov (SAPT)     

29. apríla                       Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A- vestibul, press point

12:00                             Témy TB:

 • Štandardy tlmočníckeho povolania na Slovensku
 • Bráni kongresovej turistike v Košiciach nedostatok kvalitných tlmočníkov?

                                      Hostia TB:

 •  Mária Mlynarčíková – akreditovaná tlmočníčka pre inštitúcie EÚ,  predsedníčka SAPT
 • Viera Hanuliaková – akreditovaná tlmočníčka pre inštitúcie EÚ,  členka Výkonného výboru SAPT
 • Roman Gajdoš – akreditovaný tlmočník pre inštitúcie EÚ, člen SAP

_______________________________________________

PONDELOK            Bábkové divadlo (BD) a Košický samosprávny kraj (KSK)
29. apríla                   Bábkové divadlo, Alžbetina 38, Košice
14:00                          Témy TB:

 • Prezentácia výsledkov investičného projektu Ostrov kultúry – otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo
 • Premiéra inscenácie Jána Uličianskeho „Zvonkohra“. Premiéra inscenácie a slávnostné otvorenie Ostrova kultúry bude v piatok 3. júna 2013 o 19:00 hod. Ostrov kultúry je jeden zo 7 investičných projektov, ktoré realizuje KSK v projekte EHMK Košice 2013. Je implementovaný v rámci ROP a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Hostia TB:

 • tvorcovia inscenácie BD
 • zástupcovia KSK a zhotoviteľa stavby

_______________________________________________

UTOROK                 INTER CARS Slovenská republika, s.r.o.

30. apríla                   Južná trieda 82, Košice

16:00                          Témy TB:

 • Slávnostné otvorenie najväčšieho regionálneho skladu automobilových dielov na Slovensku
 • Informácie o významnej investícii, ktorá prispieva k zvyšovaniu kvality služieb autoservisov nielen na východnom Slovensku

                                    Hostia TB:

 • Tomáš Kaštil –  riaditeľ regiónu Inter Cars South, (Praha) 
 • Branislav Bučko – výkonný riaditeľ Inter Cars SR, (Bratislava)
 • Štefan Žilka – riaditeľ Regionálneho skladu Inter Cars SR v Košiciach

K dispozícii bude tlačová správa a možnosť prehliadky skladu. Novinári sú pozvaní na raut a spoločenský program.  

Kontakt pre médiá:

Viera Horniaková      0905 282 188

_________________________________________________

INÉ

DARGOVSKÁ  RUŽA

Nedeľa 28. apríla 2013 o 13:30 hod., Kultúrny dom, Svinica –  43. ročník nesúťažnej prehliadky v speve ľudových piesní v regióne Košice – okolie „Dargovská ruža“. Organizátormi podujatia sú Kultúrne centrum Abova v Bidovciach a obec Svinica.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore