Prehľad udalostí

Prehľad podujatí 19. týždeň – 03.05.2013

PONDELOK            Magistrát mesta Košice
6. mája                       Trieda SNP 48 – Press centrum D 208, Košice

13:00                          Podpis memoranda o spolupráci

Hostia TB:

 • Richard Raši – primátor mesta Košice
 • Dušan Švalek – výkonný riaditeľ pre mass market segment spoločnosti Slovak Telekom
 • Marek Rešovský – viceprezident pre financie spoločnosti T-Systems Slovakia
 • Anna Jenčová – starostka MČ Košice – Nad jazerom
 • Otto Brixi – poslanec NR SR, poslanec mesta Košice

________________________________________________

 UTOROK                  Štátne divadlo Košice
7. mája                       Cavearia Theatru, Malá scéna ŠD Košice

09:00                          Téma TB:

Pripravovaná premiéra opery G. Verdiho „Rigoletto“

Hostia TB:

 • Peter Valentovič – dirigent
 • Peter Gábor – režisér
 • David Bazika – scénograf
 • Katarína Holková – kostýmová výtvarníčka
 • Linda Keprtová – dramaturg opery
 • Lukáš Kozubík – zbormajster
 • Peter Berger – sólista

___________________________________________________________________________

ŠTVRTOK                Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ)
9. mája                       Hotel Yasmin –  miestnosť Yasmin III., 1. poschodie, Košice

09:30                          Témy TB:

 •  10. výročie vzniku SAVEZ
 •  5. konferencia SAVEZ

Hostia TB:

 • Dr. Zuzana Katreniaková, MD. – predsedníčka Správnej rady SAVEZ, SR
 • Dr. Dineke Zeegers Paget, LLM. – EUPHA, Holandsko
 • Dr. Iveta Rajničová-Nagyová – UPJŠ, KISH – VP Chronické choroby, SR
 • Prof. Walter Ricciardi, MD. – EUPHA, Taliansko
 • Dr. Andrea Pavličková – EPPOSI, Belgicko
 • Prof. Arnoud Verhoeff – GGD Amsterdam, Holandsko

Konferencia SAVEZ je prvou v oblasti verejného zdravotníctva na úrovni Vyšehradskej spolupráce (V4) a jej ústredným mottom je „Pridať roky životu a život rokom“. Cieľom konferencie je podpora ďalšieho rozvoja systémov verejného zdravotníctva v krajinách V4 a zvýšenie očakávaných rokov života prežitých v zdraví. To je možné dosiahnuť jednak posilnením aktivít v oblasti podpory, ochrany zdravia a prevencie chorôb, ako aj implementáciou modelu chronickej starostlivosti (CCM). Tento model predstavuje primerane organizovaný systém poskytovania zdravotníckych služieb ľuďom s chronickými chorobami a v súčasnosti prebieha overovanie jeho efektívnosti vo viacerých európskych krajinách.

_____________________________________________

INÉ

POTULKY  MESTOM  KOŠICE – SEVER

Najchladnejšie miesto vo vesmíre, bazén na Komenského ulici, výstavný areál EXPO 1938, košickí jezuiti, obnovené parky, umelecké diela na ulici (Máthe, Löffler Račko), socialistický obchod, najstaršia škola v Uhorsku. Za hodinu vám ukážeme pestré všeličo v severnej časti centra. Potulky sa začínajú VÝNIMOČNE na námestí Maratónu mieru v sobotu 4. mája 2013 v tradičných časoch o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a 16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa). V nedeľu 5. mája 2013 sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky. Betka Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o 13:0014:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky. Najmenšie skupinky sú v sobotu o 11:00, 12:00 a 17:00. V nedeľu o 12:00, 13:00 14:30 a 17:00.

Video nájdete na: http://www.youtube.com/watch?v=LZefXN17pOo

________________________________________________

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Utorok 7. mája 2013, 18:00 hod., Výmenník SPOTs na Brigádnickej ulici, Košice – vedecká kaviareň na tému „Svet v blízkosti absolútnej nuly“ – prednáša Mgr. Pavol Szabó, CSc., vedecký tajomník Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach  Fyzikálne vlastnosti materiálov sa po ochladení na veľmi nízke teploty  výrazne menia. Objavujú sa nové zaujímavé fyzikálne javy, ako supravodivosť – bezstratové vedenie elektrického prúdu, supratekutosť v héliu, kde kvapaliny tečú bez trenia a pod. Ide tu o tzv. kvantové efekty, ktoré sa nedajú vysvetliť bez kvantovej mechaniky, fyziky 20. storočia. Prednáška pomocou jednoduchých demonštračných experimentov priblíži  svet  v blízkosti absolútnej nuly.

______________________________________________________

BEH  PRE  ŽIVOT

Nadácia Výskum rakoviny je charitatívnym partnerom humanitno-športového podujatia nadácie Tesco Beh pre život. Všetky finančné príjmy (štartovné, dary, výnos z predaja propagačných predmetov) idú na zbierkový účet nadácie na zakúpenie prístroja Nano Sight. V sobotu 18. mája 2013 sa behá v Prešove. Týždeň pred behom organizuje Nadácia verejnú zbierku – v Prešove, v Snine a v Košiciach. Zbierku budú realizovať väčšinou študenti,  v Prešove po prvý krát aj 3 Denné centrá seniorov.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore