Košice

Prehľad podujatí na 24. týždeň – 7. 6. 2013

UTOROK               Generálny konzulát Maďarska a Tanečné divadlo Honvéd,Budapešť

11. júna                   Máraiho štúdio Divadla Thália – kaviareň, Timonova 3, Košice

11:00                       Téma TB:

„Benyovszky v Košiciach”

                                 Hostia TB:

 • Éva Czimbalmosné Molnár  – generálna konzulka Maďarska v Košiciach
 • Dr. Gábor Bolvári-Takács – konateľ spoločnosti Honvéd Együttes Művészeti Nkft.
 • Zoltán Zsuráfszky – umelecký riaditeľ Tanečného divadla Honvéd , nositeľ Ceny Kossuth
 • Zsuzsa Zsuráfszkyné Vincze – vedúca umelecká spolupracovníčka Tanečného divadla Honvéd, autorka scenáru tanečnej hry
 • István Zámbó – sólista Tanečného divadla Honvéd, nositeľ Ceny Junior Prima, ktorý stvárňuje hlavnú postavu tanečnej hry

Dňa 10. augusta 2013 v Košiciach, Európskom hlavnom meste kultúry 2013, vystúpi skupina Ghymes a Tanečné divadlo Honvéd, ktoré je vybraným programom série podujatí organizovanej a podporovanej Generálnym konzulátom (GK) Maďarska v Košiciach. Podujatie o 19:00 hod. sa uskutoční v košickom Amfiteátri, najprv vystúpi skupina Ghymes a potom sa predstaví tanečnou hrou „Benyovszky“ Tanečné divadlo Honvéd z Budapešti. Tanečná hra o dobrodružnom živote M. Beňovského je príkladom spolupráce v oblasti kultúry, ktorá vyjadruje postoje stredoeurópskych krajín k spoločným hodnotám, ako aj obohateniu európskej kultúry. Nad podujatím „Benyovszky“, organizovanom GK Maďarska v Košiciach s finančnou podporou Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska, Národného kultúrneho fondu, Vyšehradského fondu a Fondu Gábora Bethlena,  prevzali záštitu Zoltán Balog, minister ľudských zdrojov Maďarska a MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice.

Účasť potvrdiť e-mailom na adrese: szaszak@atknet.sk

Kontakt pre médiá v Košiciach:

 • Juraj Sasák, tel.: 0908 323 048

 Kontakt pre médiá, Budapešť:

 • Kirchkeszner Ágnes, kommunikációs menedzser,

Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.,

tel.: + 36 30 587 3826

________________________________________

ŠTVRTOK             Košický samosprávny kraj a Východoslovenské múzeum

13. júna                    VSM, areál Katovej bašty, Hrnčiarska ulica, Košice

15:00                        Odovzdanie investičného projektu Ostrov kultúry – Ulička remesiel – Dom remeselníkov a otvorenie novej expozície Rodošto – pamätný dom Františka II. Rákocziho. Projekty boli financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z  Programu cezhraničnej spolupráce ENPI.

Po slávnostnom odovzdaní všetkých objektov sa uskutoční ich prehliadka za účasti architektov, zhotoviteľov, pracovníkov múzea a zástupcov zriaďovateľa (KSK). Po prehliadke bude krátky brífing podľa záujmu médií.

_______________________________________

PIATOK                   Perly Gotickej cesty

14. júna                     Dóm sv. Alžbety, Košice

14:00                         Témy TB:

 • TB pri príležitosti ukončenia ďalšieho projektu reštaurovania Dómu sv. Alžbety: Užhorodská a košická katedrála – centrá rozvoja na územiach spoločných dejín
 • Pripravenosť Dómu na letnú sezónu.

    Hostia TB:

 • Mgr. Ján Kožuško – predseda Správnej rady n. o. Perly Gotickej cesty
 • Ing. Mária Bartková – projektová manažérka n. o. Perly Gotickej cesty
 • Mons. ThLic. František Šándor – riaditeľ n. o. Perly Gotickej cesty
 • Vladimír Višváder – akademický sochár (združenie Villard)
 • Prof. Jozef Porubovič – akademický sochár (združenie Villard)
 • Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. – cirkevný historik
 • Doc. Michajlo Primič, PhD. – projektový manažér reštaurovania užhorodskej katedrály
 • Moderuje: PhDr. Milan Kolcun – popularizátor histórie Košíc, publicista a sprievodca CR

Zaujímavosti o čerstvo zreštaurovaných častiach interiéru a exteriéru predstavia reštaurátori priamo na mieste. Kaplnka sv. Cyrila a Metoda už aj v Košiciach – v roku 1150. výročia príchodu vierozvestov dostáva mesto zreštaurovanú časť Dómu. Pre novinárov exkluzívny vstup do Kaplnky sv. sv. Cyrila a Metoda.

V deň TB sa uskutoční aj záverečný seminár o ukončení slovensko-ukrajinského projektu na Vrátnej ulici 5 od 10:00 do 12:00. Novinári sú vítaní aj na seminári. 

____________________________________

 OZNAM

VYHODNOTENIE   NOVINÁRSKEJ  SÚŤAŽE

V utorok 11. júna 2013 o 14:30 hod. vás RO SSN Košice pozýva na slávnostné vyhodnotenie 18. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2012, ktoré sa uskutoční vo Výmenníku SPOTs na Brigádnickej ulici v Košiciach (na rovnakom mieste, ako vlani.)

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore