Košice

Prehľad podujatí na 29. týdeň – 12.07.2013

UTOROK                  Združenie MoreMusic
16. júla          
            Synagóga, Zvonárska ulica, Košice

9:00                             Témy TB:

  • Festival židovskej kultúry Mazal tov! 2013
  • Predstavenie vízie a aktivít združenia MoreMusic

                                    Hostia TB:

  • Peter Breiner – skladateľ a hudobník
  • Jana Šargová – umelecká riaditeľka festivalu
  • Mirka Vargová – výkonná riaditeľka festivalu

             www.mazaltov.sk 

______________________________________________

STREDA                  Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

17. júla                      Kunsthalle /Hala umenia, Rumanová 1, Košice

11:45                         Téma TB:      

                             Košice 2013: Ako sa zhostili úlohy Európskeho hlavného mesta kultúry?

                                  Hostia TB:

                                  členovia delegácie Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre kultúru a vzdelávanie:

  • Petra Kammerevert – poslankyňa EP
  • Piotr Borys – poslanec EP
  • Monika Smolková – poslankyňa EP
  • Katarína Neveďalová – poslankyňa EP     

______________________________________________

OZNAM

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

Kancelária SSN opäť prijíma žiadosti o vydanie medzinárodných preukazov IFJ. O medzinárodný preukaz môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený členský príspevok na rok 2013. Cena preukazu je 50 € (s DPH) a platí dva roky. Postup pri žiadosti o medzinárodný preukaz IFJ:

– člen SSN pošle  elektronicky –  clenske@ssn.sk alebo poštou – Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava nasledovné údaje: meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,

– 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, pri elektronickom zaslaní vo formáte jpg (jpeg)

– e-mail adresa, telefonický kontakt

Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50 € na účet SSN: 4040001102/3100, variabilný symbol 6041

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore