Košice

Prehľad podujatí 37. týždeň – 06.09.2013

PONDELOK            Mesto Košice

9. septembra              Obchodné centrum Mier – 1. poschodie

9:00                            Otvorenie novej stanice Mestskej polície MČ  Sever ul. J. Mathého

                                   Hostia TB:

Richard Raši – primátor mesta

______________________________________________

PONDELOK            Štátna filharmónia Košice (ŠFK)

9. septembra              Dom umenia, Moyzesova 66 (služobný vchod z Timonovej ulice)

10:30                          Témy TB:

 • 43. Medzinárodný organový festival
 • Sezóna 2013/2014

                                    Hostia TB:

 • Július Klein – riaditeľ ŠfK
 • Mária Kornucíková – dramaturgička ŠfK

_________________________________________________

 PONDELOK            Mesto Košice

9. septembra              Vinotéka Villa Cassa, Pri Miklušovej väznici 2, Košice

11:30                          Téma TB:

                                    7. ročník Košických slávnosti vína

__________________________________________

 PONDELOK            Divadlo Thália Színház

9. septembra              Divadlo Thália, Mojmírova

17:00                          Témy TB:

 •  Divadelná sezóna  2013 / 2014
 • Festival  národnostných menšín

________________________________________________

UTOROK                  Maratónsky klub Košice, Košice – EHMK 2013

10. septembra            Kasárne/Kulturpark, Kukučinova 2, Košice

10:00                          Témy TB:

 • 90. ročník Medzinárodného maratónu mieru
 • Biela noc/Nuit Blanche 2013

Hostia TB:

 • Renáta Lenártová – viceprimátorka Košíc
 • Branislav Koniar – MMM
 • Ján Dvonč – MMM
 • Zuzana Pacáková – kurátorka Bielej noci

________________________________________________

UTOROK                  KSK, Gemerské osvetové stredisko a Divadlo Actores

10. septembra            Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1 – Zrkadlová sála, Košice

11:30                           Témy TB:

 •  Tempus Art – medzinár. festival alternatívnych divadiel v Rožňave
 • Ars antiqua europae in via gothica – medzinárodná prehliadka   historickej hudby na Gotickej ceste. Dve z 13 kľúčových podujatí Terra Incognita, ktoré  sú súčasťou EHMK.

Hostia TB:

 • Jana Kovácsová – vedúca odboru kultúry a CR KSK
 • Helena     Novotná – riaditeľka Gemerského osvetového strediska
 • Róbert Kobezda – predseda organizačného tímu Tempus art

_________________________________________________

 ŠTVRTOK                Košický samosprávny kraj a Východoslovenské múzeum (VSM)

12. septembra           Historická účelová budova VSM, Nám. Maratónu mieru 2, KE
10:00                          Témy TB:

 • Pripravované slávnostné odovzdanie investičného projektu Ostrov kultúry – Otvorená zóna 1
 • Otvorenie zrekonštruovanej budovy múzea. (slávnostné otvorenie
  bude v piatok 13. septembra 2013 o 18:00 hod.)

                                   Hostia TB:

 • Robert Pollák –  riaditeľ VSM
 • zástupcovia KSK
 • zástupcovia zhotoviteľa

_________________________________________________

 D O P L N O K č. 1 !!!

 ŠTVRTOK                Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum, Mesto Košice, Združenie historických miest a obcí SR

12. septembra           Historická radnica, Košice

10:00                          Téma TB:

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013. Téma aktuálneho ročníka – PAMIATKY DUCHOVNÉHO ŽIVOTA – korešponduje s 1150. výročím príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Slávnostné otvorenie DEKD 2013 sa uskutoční dňa 13. septembra v Košiciach – Európskom hlavnom meste kultúry. Súčasťou slávnostného otvorenia je odovzdávanie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za výnimočné aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.

Bližšie informácie:

paucula@zhmao.sk, 0910 979 692, www.dekd.sk

 __________________________________________________

 PIATOK                    Technická univerzita Košice (TU KE)

13. septembra            Ústav výpočt.techniky TU KE, B.Němcovej 3 – Vedecká kaviareň

10:30                           Téma TB: 

Organizácia konferencie Sympózium súčasných trendov v umelej inteligencii a robotike (SETINAIR), ktorá sa uskutoční 15.-17. septembra 2013 v Košiciach a medzinárodná súťaž o vytvorenie robotického spoločníka „Buddy Paddy“.

Hostia TB:

 •  Prof. Ing. Peter Sinčák, CSc. – organizátor konferencie SETINAIR
 • Ing. Mária Virčíková – organizátorka súťaže Buddy Paddy

Konferencia SETINAIR je organizovaná TU KE, ktorej hostia sú zahraniční výskumníci v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Celá akcia je podporená viacerými vedeckými a kultúrnymi organizáciami ako aj súkromnými spoločnosťami zo spomínaných odborov. Časť konferencie bude venovaná súťaži Buddy Paddy, ktorej sa zúčastnilo viac ako 10 tímov z celej Európy. Účastníci TB budú mať možnosť vidieť ukážky z prihlásených aplikácií na robotoch NAO.

Webstránky: www.setinair.com, www.buddypaddy.com

Kontakt pre médiá:

Ing. Radoslav Bielek, radoslav.bielek@tuke.sk, 055 602 4218, 0910 111 272

________________________________________________

INÉ

MUSICA  HISTORICA

V dňoch 7. – 8.9. 2013 od 14:00 hod., Košický hrad –  Musica Historica 2013 – festival dobovej hudby.

(Viac v TS)

– – – –  – — – – – –  – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PODZEMNÉ  KOŠICE

Sobota a nedeľa 7. a 8. septembra 2013 – Potulky mestom Košice na tému „Podzemné Košice“. Pod mestom je ďalšie mesto. Technické zázemia budov, podzemné chodby, starodávna krypta. Zostúpime do podzemia na 3 miestach. Biblické podsvetie. Začíname pred Štátnou vedeckou knižnicou (Hlavná 10) v sobotu 7. septembra v tradičných sobotňajších časoch o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a 16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa). V nedeľu (8. septembra) sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po slovensky. Betka Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o 13:00 a 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky. Najmenšie skupinky sú v sobotu o 11:00, 12:00 a 17:00. V nedeľu o 12:00, 13:00 14:30 a 17:00.

(Zvukové avízo)

 — – – – –  – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NÁJDENÉ  SLOVENSKÉ  POKLADY 

 Štvrtok 12. septembra 2013 o 16:30 hod., Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20, Košice – vernisáž výstavy  Nájdené slovenské poklady:  Olejomaľby Hermanna KERNA (1839 – 1912), ktorú MVL pripravilo v spolupráci s Galériou ARTeSKa. Výstava potrvá do 20.10.2013.

(Podrobnosti na plagáte)

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore