Tlačové správy

10. decembra dá Rotary šancu deťom s atopickým ekzémom

Rotary International Distrikt 2240 (Česká a Slovenská republika) organizuje na budúci rok pre deti trpiace atopickým ekzémom terapeutický pobyt pri Mŕtvom mori v Izraeli. Vzhľadom na to, že pre veľkú časť slovenských rodín je klimatoterapia v tejto lokalite finančne nedostupná, pripravila medzinárodná nezisková organizácia Rotary International, pod vedením prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc. MBA, projekt pre 24 detí, ktoré bezplatne strávia jeden mesiac v Nemeckom liečebnom centre v Izraeli. Tam sa pod dohľadom dermatológov, trénerov a učiteľov podrobia liečebnej terapii, ktorá môže priebeh choroby zúčastnených detí výrazne pozitívne ovplyvniť. Prvá skupina odletí k Mŕtvemu moru už 4. marca 2014.

Stretnutie rodičov, ktorí budú mať záujem sa k projektu pripojiť, sa uskutoční 10. decembra 2013 v Prahe, kde tím lekárskych odborníkov pod vedením MUDr. Spyridona Gkalpakiotisa, Ph.D., primára Dermatovenerologickej kliniky Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady, vyberie vhodných kandidátov pre tento projekt. Pri výbere bude brať do úvahy sociálnu situáciu rodiny a tiež to, či konkrétny zdravotný stav dieťaťa dáva nádej na zlepšenie.

Pre viac informácií sa záujemcovia môžu obrátiť na e-mailovú adresu: george.podzimek@rotary2240.org

O Rotary International:

Rotary International je celosvetová organizácia združujúca už od roku 1905 vedúce osobnosti z podnikateľských a odborných kruhov. Okolo 1,2 milióna mužov a žien sa v rámci Rotary organizuje v zhruba 34 000 kluboch, ktoré pôsobia prakticky vo všetkých krajinách sveta. Členovia Rotary sa schádzajú každý týždeň, aby organizovali a poskytovali humanitárne služby a pomoc svojim spoluobčanom, presadzovali vo všetkých oblastiach života vysoké etické zásady a napomáhali vytváraniu vzájomnej dôvery a presadeniu mieru na celom svete.

Členovia Rotary pripravujú a uskutočňujú množstvo pozoruhodných projektov humanitárneho, vzdelávacieho alebo kultúrneho zamerania. Spoločenstvo Rotary napríklad sumou presahujúcou jednu miliardu dolárov podporilo a ďalej podporuje program PolioPlus, ktorý sa usiluje o úplné odstránenie detskej obrny. Pod heslom END POLIO NOW sa tak od roku 1985 podarilo znížiť počet prípadov tejto detskej choroby o viac ako 99 %. Medzi partnerov Rotary patrí UNICEF, WHO, ale tiež nadácia Billa a Melindy Gatesových. Rotary tiež vynakladá každý rok okolo 90 miliónov dolárov na zahraničné výmenné študijné pobyty a stáže a získalo si celosvetové uznanie ako najväčší poskytovateľ medzinárodných vzdelávacích štipendií. Už od vzniku skautského hnutia trvá tiež spolupráca Rotary International a Skautu tak na celosvetovej, ako i na klubovej úrovni. Viac informácií o Rotary International nájdete na www.rotary.org .

Územne je organizácia členená do tzv. Distriktov, ktoré majú číselné označení. V Distrikte 2240, ktorý zahŕňa Českú republiku a Slovensko, sa združuje 47 českých a moravských a 25 slovenských Rotary klubov dohromady združujúcich 1400 členov (950 v Českej republike a asi 450 na Slovensku). Financovanie všetkých aktivít Rotary, či už na úrovni klubov, distriktu alebo ústredia, je zabezpečené výhradne zo súkromných zdrojov, najmä členských príspevkov, darov alebo sponzoringu. Viac na www.rotary2240.org .

George Podzimek

Rotary Distrikt 2240

e-mail: george.podzimek@rotary2240.org

Kontakt pro médiá:

Tomáš Hečko

Crest Communications a. s

Ostrovní 126/30

110 00  Praha 1

tel.: +420 222 927 111

fax: +420 234 648 666

GSM: +420 731 613 601

e-mail: tomas.hecko@crestcom.cz

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore