TK k medzinárodnému divadelnému festivalu pre tínedžerov P U B E R Ť Á K 2015

Dátum - Čas
02. 11. 2015 - 10:00 - 11:00

Miesto konania
Divadlo LUDUS Tower 115


​Divadlo LUDUS vás pozýva na tlačovú konferenciu v pondelok 2.11.2015 o 10:00h k medzinárodnému divadelnému festivalu  pre tínedžerov   P U B E R Ť Á K 2015.

Festival PUBERŤÁK  v dvojročných intervaloch prezentuje to najlepšie, čo v oblasti divadelného umenia pre tínedžerov vzniklo.

Ide o nekomerčný divadelný projekt so zameraním na staršie deti a mládež, ktorý nadviazal na tradíciu medzinárodných festivalov činoherného divadla pre deti a mládež.

Festival PUBERŤÁK 2015  je jedinečný, nakoľko zapĺňa umelecký tvorivý a prezentačný priestor o ktorý z rôznych dôvodov, nielen divadelníci neprejavujú záujem.

Zároveň tento festival oslovuje divákov najproblematickejšej vekovej kategórie.  Dnes je na Slovensku len málo profesionálnych divadiel, ktoré cielene komunikujú s touto vekovou kategóriou,

teda s mládežou a podľa toho aj vyberajú svoj repertoár. Práve preto je inšpiratívna účasť zahraničných súborov. Zámerom festivalu je podporiť a inšpirovať tvorcov k systematickej divadelnej – umeleckej – edukačnej práci s mladým publikom.

Z profesionálnych divadiel sa aktuálneho ročníka zúčastní:

 • Divadlo ŠPORTNIKI zo Slovinska a Českej republiky s inscenáciou GAGARIN
 • Divadlo ŠPORTNIKI zo Slovinska a Českej republiky s koncertom svojej kapely JAHODOVÉ DETI
 • Divadlo PÔTOŇ s inscenáciou KRAJINA NEPOKOSENÝCH LÚK v réžií Ivety Ditte Jurčovej a nadväzujúcim workschopom
 • Divadlo ÚSMEV s divadlom masiek SILENT RHAPSODY v réžií Mattea Destra z Talianska
 • Divadlo na zastávke hru Kataríny Jánošovej  Newton alebo Physica ludus
 • Divadlo LAB – VŠMU  s hrou VŠETKO  ZA NÁROD alebo (APPLE PIE)
 • Divadlo LUDUS zaháji festival dramatizáciami tínedžerských románov Juraja Šebestu POZOR, DOBRÝ PES! (Keď sa pes smeje) a POZOR, DOUBLE  STRESS! (Venussha – Ťažký týždeň)  a uvedie hru nemeckej autorky Ingrid Lausund  HYSTERICON

V tomto roku sa na festivale budú prezentovať aj súbory tínedžerov vedené profesionálnymi divadelníkmi

 • ZÁDRAPKY pri ZUŠ  Senica s divadlom poézie  KRÁ  autora Ted Hughesa
 • Autorskú miniatúru  OTÁZKY ĽUDOVÍTA ŠTÚRA  Terezy Stachovej
 • DS Slúchadlo z Nitry inscenáciu inšpirovanú G.G.Márques  STO ROKOV SAMOTY
 • škola Ludus – SZUŠ, Palackého uvedie pôvodnú hru 15 ročného autora Dávida Pašku  NUSICA

Festival  PUBERŤÁK 2015 má ambície nielen umelecké v ponuke originálnych divadelných predstavení pre tínedžerov, ale môže mať tiež nezanedbateľný spoločenský význam ako ponuka alternatívnej a kvalitnej protiváhy v prostredí globalizácie a komercionalizácie kultúry. Miestom festivalu je Bratislava.

Hrá sa v  Divadle LUDUS (Tower 115), divadlo Lab–VŠMU (Svoradova 2), Karloveské centrum kultúry (Molecova 2).

PUBERŤÁK 2015“ je podujatie, ktoré nemá v oblasti divadelnej tvorby obdobu na Slovensku.

Dramaturgia festivalu sa orientuje na ponuku divadelných projektov, ktoré prinášajú okrem originálneho umeleckého stvárnenia hlavne témy, ktorými žijú mladí tu a teraz.

EMAIL_POZVANKA2015

Kontakt:​

Mgr.art. Daniela Kytková

PR Manager Divadla LUDUS

tel. 0915/795564

 

Poloha na mape

Načítanie mapy…

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore