Tlačové správy

Jedinečná kniha o divadle a meste

Tak opisujú odborníci monografiu známeho košického teatrológa, dramaturga a novinára Tibora Ferka, ktorú vydal vlani pod názvom „Divadelné letopisy mesta Cassa, Caschau, Kassa, Košice, 1557 – 1945 v súvislostiach dejín“. V roku, keď sa Košice stali hlavným kultúrnym mestom Európy, autor na 870-ich stranách predstavil prvé syntetické dejiny divadla v meste Košice. Súbežne s divadelným životom zaznamenal aktuálne dejinné udalosti v košickom i európskom kontexte.

Dejiny divadla a divadelného života sú zakomponované do piatich chronologických častí. Do prílohy zaradil dokumenty a fotografie, ktoré umožňujú – obrazne povedané – listovať aj v archiváliách a v dobovej tlači, ktoré sú uložené v domácich a zahraničných archívoch. Paralelne s divadelným životom autor zaznamenal aj aktuálne dejinné udalosti v medzinárodnom kontexte a archivuje v pamäti mesta jeho významnú multikultúrnu minulosť.

„Vzťah k divadlu sa u mňa utváral ešte v mladosti, po štúdiách som sa venoval praktickej dramaturgii v televízii a divadle. Súčasne som zhromažďoval bádateľský materiál na napísanie dejín, pretože to nie je práca na jeden rok. Intenzívne som na knihe pracoval päť rokov, no predtým som dve desaťročia v rôznych inštitúciách doma a v zahraničí zbieral materiál,“ vyznal sa autor. „Popri tom, ako prebiehajú divadelné udalosti za 400 rokov, súbežne v pravom stĺpci v knihe zdôrazňujem všetko významné, čo sa udialo v Košiciach a Európe. Napríklad aj výtvarné dejiny.“

V archívoch je spisovateľ ako doma. „Bez nich by to nešlo a to nielen tu, ale aj v Szécsény, Budapešti, v knižnici v Miskolci, Slovenskej národnej knižnici v Martine, Divadelnom ústave, no a v Košiciach som využil na štúdium všetko, čo bolo prístupné.“

Dielo Tibora Ferka „Divadelné letopisy mesta Cassa, Caschau, Kassa, Košice“ získalo jedno z ocenení, ktoré mu udelila medzinárodná porota súťaže Ceny Egona Erwina Kischa za diela literatúry faktu, vydané v roku 2013. Táto prestížna cena sa udeľuje od roku 1992 českým a slovenským spisovateľom literatúry faktu. Nadáciu založila roku 1990 manželka svetoznámeho novinára a spisovateľa E. E. Kischa Gisela Kischová. Po zániku Zväzu československých spisovateľov prevzali patronát nad cenou česká Obec spisovatelů a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore