Ponuka konferenčných priestorov

Slovenský syndikát novinárov ponúka organizáciám, firmám a ďalším subjektom svoje služby pri usporadúvaní tlačových konferencií. Tlačové konferencie je možné usporiadať priamo v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov plne vybavených na tento účel, ktoré ponúka Slovenský syndikát novinárov na prenájom. Slovenský syndikát novinárov ďalej ponúka všetkým záujemcom možnosť zverejňovať informácie o aktuálnych tlačových konferenciách na jeho internetovej stránke.

Týždenný prehľad tlačových podujatí zasielame do všetkých spravodajských agentúr, redakcií periodík, rádií, televízií a internetových  informačných  portálov.  Pre  tento prehľad slúži ako deadline štvrtok, máme však v ponuke aj expresný oznam. Informácie o pripravovaných tlačových konferenciách zároveň zverejníme na internetovej stránke Slovenského syndikátu novinárov.

Na stiahnutie: Ponuka konferenčných priestorov

Slovenský syndikát novinárov
Župné námestie 7
815 68 Bratislava

Kancelária SSN
tel: +421 (0) 2 5443 5071
fax: +421 (0) 2 5443 2438
e-mail: sekretariat@ssn.sk

Hore