Riadiace orgány SSN

Štatutárni zástupcovia SSN

 • Daniel Modrovský – predseda SSN
 • Vladimír Ješko – 1. podpredseda SSN
 • Beáta Mačingová – Penxová (RO SSN Košice) – 2. podpredsedníčka SSN

Predstavenstvo SSN

 • Vladimír Ješko – 1. podpredseda SSN
 • Beáta Mačingová – Penxová (RO SSN Košice) – 2. podpredsedníčka SSN
 • Kleskeň Ján (RO SSN Žilina)
 • Mochnacká Marta (RO SSN Prešov)
 • Sedláková Ľuboslava (RO SSN Trenčín)
 • Synaková Ľudmila (RO SSN Nitra)

Náhradníci do Predstavenstva SSN

 • Lašut Michal (RO SSN Žilina)
 • Mázor Martin (RO SSN Banská Bystrica)
 • Nemec Ján (BA)
 • Necpalová Miloslava (BA)

Kontrolná rada SSN

 • Migátová Miriam – predsedníčka
 • Trstenský Juraj 
 • Klement Juraj

Náhradníci do KR SSN

 • Chovanec Jozef (RO SSN Nitra)
 • Miklovičová Jana (BA)
Hore