Regionálne organizácie SSN

RO SSN Banská Bystrica

Adresa: Sielnica č. 186, 962 31 Sielnica
Predseda: Miroslav Strelec
mobil: 0908/726 867
Tajomníčka: Iveta Kubeková
e-mail: bbystrica@ssn.sk
mobil: 0905/404 724

RO SSN Košice

Adresa: Szakkayho 1, 040 01 Košice
Predsedníčka:  Beáta PENXOVÁ-MAČINGOVÁ
e-mail:  kosice@ssn.sk
mobil:  0903/845 120
Podpredsedníčka: Zuzana BOBRIKOVÁ
e-mail: zbobrikova@centrum.sk
Mobil: 0918 766 001

RO SSN Nitra

Adresa: Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Predsedníčka: Monika NEMČEKOVÁ
e-mail: sbpress@sbpress.sk
mobil: 0905/241 329

RO SSN Prešov

Adresa: Janka Borodáča 5, 080 01 Prešov (budova Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky)
Predseda: Milan Grejták
e-mail: presov@ssn.sk
kvetoslava.mudrikova@gmail.com
mobil: 0948/866 442

RO SSN Trenčín

Adresa: Veľkomoravská 18, 911 05 Trenčín
Predsedníčka: Ľuboslava SEDLÁKOVÁ
e-mail: luboslava.sedlakova@gmail.com
mobil: 0905/351 556

RO SSN Trnava

Predsedníčka: Dáša ONDRUŠKOVÁ
e-mail: trnava@ssn.sk, dasa.ondruskova@tasr.sk
mobil: 0905/338 771

RO SSN Žilina

Adresa: Jánošovská 8, 038 61 Vrútky
Predseda: Michal Lašut
e-mail: rossnza@gmail.com
mobil: 0905 418 704
Pracovníčka: Eva Bučová
e-mail: evikub1@gmail.com
mobil: 0905/706 686

Hore