Kluby SSN

Klub športových redaktorov
Predseda: Peter Pašuth
E-mail: pasuth@olympic.sk
Tajomníčka: Zuzana Wisterová
E-mail: zwisterova@hotmail.com

Klub firemných a regionálnych médií
Predsedníčka: Monika Nemčeková
Telefón: +421 36 638 20 87
E-mail: sbpress@sbpress.sk

Klub poľnohospodárskych novinárov
Predseda: Jozef Sedlák
Telefón: +421 905 602 820
E-mail: redaktorpravdy@yahoo.com

Ski club
Predsedníčka: Helga Dingova
Telefón:
E-mail: helga.dingova@gmail.com

A – klub
Predseda: Jozef Žiak
Telefón: +421 903 820 194
E-mail: dodo.ziak@gmail.com

Klub fotopublicistov
Predseda: Vladimír Bárta
Telefón: +421 48 418 71 81
E-mail: barta@abartpress.sk

Klub novinárov seniorov
Predseda: Július Lőrincz
Telefón: + 421 908 080 949
E-mail: julius.lorincz@gmail.com

Klub FIJET SLOVAKIA
Predsedníčka:  Ľudmila Novacká
Telefón: + 421 903 043 463
E-mail: novackaludmila@gmail.com
web: www.fijetslovakia.sk
najaktuálnejšie informácie nájdete na: https://www.facebook.com/FIJET-Slovakia-268120586869301 

Klub audio-vizuálnych médií (AVM klub)
Predseda: Boris Rizman
Telefón: + 421 911 963 253
E-mail: boris.rizman@gmail.com
najaktuálnejšie informácie nájdete na: https://www.facebook.com/ssnklubavm/

Klub mladých novinárov – v príprave

 

Hore