Centrála v Bratislave

Slovenský syndikát novinárov
Župné námestie 7
815 68 Bratislava
tel.: +421 (0) 2 5443 5071
fax: +421 (0) 2 5443 2438

IČO: 00178501
DIČ: 2020795623
IČ DPH: SK 2020795623


Štatutárny zástupca SSN
Daniel MODROVSKÝ
predseda@ssn.sk
tel.: 0904/445 366

Kancelária SSN
sekretariát , tlačové podujatia
tel: +421 (0) 2 5443 5071
fax: +421 (0) 2 5443 2438
e-mail: sekretariat@ssn.sk; tlacovky@ssn.sk

Členské príspevky, prihlášky, preukazy
tel: +421 (0) 2 5441 2206, +421 (0) 2 5443 5071
e-mail: clenske@ssn.sk

Ekonomické oddelenie
Tatiana JAVORKOVÁ
tel: +421 (0) 2 5441 3493
e-mail: ekonomika@ssn.sk

Správca budovy
Vladimír VICIAN
tel: +421 (0) 2 5441 2206
e-mail: spravca@ssn.sk

 

Hore