Centrála v Bratislave

Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava (poštová adresa)
tel.: 0904 445 366

IČO: 00178501
DIČ: 2020795623
IČ DPH: SK 2020795623


Štatutárny zástupca SSN
Daniel MODROVSKÝ
predseda@ssn.sk
tel.: 0904/445 366

Kancelária SSN
e-mail: sekretariat@ssn.sk

Členské príspevky, prihlášky, preukazy
tel: +421 (0) 2 5441 2206, +421 (0) 2 5443 5071 (0904 445 366)
e-mail: clenske@ssn.sk

Ekonomické oddelenie
e-mail: ekonomika@ssn.sk

 

 

Hore